Sammelband mehrerer Wappenbücher, okolo 1530

Bavorská státní knihovna vlastní originál rukopisu Sammelband mehrerer Wappenbücher, který vznikl okolo roku 1530, (Augsburg ?), BSB Cod.icon. 391.

Na několika stranách knihy složené z několika sbírek znaků jsou zachyceny erby zobrazující českého lva a moravskou orlici. Digitální kopie celého rukopisu a informace o této kopii je k prohlížení např. zde.


Territorialwappen der deutschen Kurfürstentümer

Český král, fol.141r

Ternionen- und Quaternionenfolge

České království, fol.180r
Morava, markrabí moravský, fol.182r


Kaiserlich-Habsburger Wappen

Čechy, fol. 219r
Čechy, fol. 219v
Čechy, fol. 220r
Čechy, fol. 220v

Wappen der Fürstentümer und Herrschaften im Alten Reich

Markrabí moravský, fol. 221r
České království, fol. 270v