Stephan Brechtel, Wappenbuch des Heiligen Römischen Reiches, 1554–1568

Bavorská státní knihovna vlastní originál práce Stephana Brechtela Wappenbuch des Heiligen Römischen Reiches, Norimberk, okolo 1554 - 1568, BSB Cod.icon. 390.

Na několika stranách erbovníku jsou zachyceny erby zobrazující českého lva a moravskou orlici, samostatně a jako součást dalších znaků. Digitální kopie celého rukopisu a informace o této kopii je k prohlížení zde.

Poznámka: Vidíme erby panovníků vzhledem k autoru erbovníku v minulosti v podobě, v jaké nemusely existovat nebo neexistovaly. Je tu nakreslena ideální představa tvůrce erbovníku, kde nás ovšem zajímá podoba znaku, kterou vztahujeme zvláště k době, ve které autor pracoval.

Moravskou orlici vidíme nakreslenu: 1) nekorunovanou, bez zlaté zbroje (čtyři markrabata: markrabě moravský, s. 43), 2) korunovanou, bez zlaté zbroje (Vladislav Jagellonský, král uherský, český, dalmatský, chorvatský etc., arcikníže rakouský etc.), 3) korunovanou, se zlatou zbrojí (a) Jiří z Poděbrad, král český a markrabě moravský, s. 56, b) Morava, s. 94, kde je nakreslen klenot, c) Zikmund, arcikníže rakouský, s. 102).

Wappenbuch des Heiligen Römischen Reiches

Čtyři markrabata. Markrabě moravský, druhý řádek shora, vlevo


Markrabě moravský
Ferdinand I.
Ferdinand I.
Matyáš Korvín
Vladislav Jagellonský
Jiří z Poděbrad, král český a markrabě moravský
Čechy
Království české
Morava
Zikmund, arcikníže rakouský