Kopie erbovníku Konráda Grünenberga, zhotovena mezi lety 1483 a 1494

Bavorská státní knihovna vlastní soudobou kopii rukopisu erbovníku Konráda Grünenberga vytvořenou mezi lety 1483 a 1494 (Das Wappenbuch Conrads von Grünenberg, Ritters und Bürgers zu Constanz, BSB Cgm 145). Originál erbovníku (Conrad Grünenberg's Wappenbuch) je uchováván v Berlíně (Geheime Staats Archiv Preussicher Kulturbesitz).

Na několika stranách erbovníku jsou zachyceny erby zobrazující českého lva a moravskou orlici. Digitální kopie celého rukopisu a informace o této kopii je k prohlížení zde a zde.

Český král
Slezský vévoda, prapor, dole vlevo
Markrabí moravský
Český král. Hlavním městem Čech je Praha