Moravská orlice v trhovém kvaternu kraje olomoucko-přerovského čís. 2

V trhovém kvaternu kraje olomoucko-přerovského čís. 2 se nachází vyobrazení moravské orlice, zemského symbolu Moravy.

Trhový kvatern kraje
olomoucko-přerovského
čís. 2

Zde se nejedná o znak (orlice není v modrém štítě a s běžnou heraldickou korunkou), ale jde o alegorické užití orlice v kartuši s krajinou (stylizované moravské orlice v plenéru, proto i korunované hodnostní knížecí korunou suveréna - zeměpána - tj. markraběte, kterýžto honosný kus by jinak spočíval na horním okraji modrého štítu).

Moravská orlice

Šachovnicový vzor dláždění v podobě červených a bílých kostek jistě není provedený shodou okolností, ale záměrně v tinkturách stříbrno-červeně šachované moravské orlice.


Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 3 Stavovské rukopisy, inv. č. 332