Gelrův erbovník

V závěru 14. století byl vytvořen Gelrův erbovník (Armorial de Gelre; přibližně v letech 1370-1395). Je to sbírka asi 2000 znaků z celé Evropy sebraných vlámským heroldem. Jedná se o jeden z nejdůležitějších středověkých erbovníků, který se dochoval až do dneška. Je uložen v bruselské Královské knihovně. Skládá se ze 121 folií, rozdělených do šesti částí. Části I. až V. tvoří pozdější dodatky k hlavní části (VI.).

I když si lze na internetu prohlédnout, jak kresby vypadají, nepodařilo se dohledat obrázek folia 26v, které obsahuje znak moravského markrabího. Ke shlédnutí jsou však dostupné moderní kresby znaku. Na stránkách Mundus Heraldicus se v popisu dočteme, že jde o: 5. Marcgrave van Mereren, Jean-Henri, margrave de Moravie, D’azur à l’aigle échiquetée d’argent et de gueules, couronnée, becquée, languée et membrée d’or. Nové zpracování podoby znaku s moravskou orlicí vypadá takto:


Na stránkách Héraldique européenne je pro Armorial de Gelre (index) k vidění toto znázornění:

V literatuře k erbovníku: Wapenboek, ou Armorial de 1334 à 1372 contenant les noms et armes des princes chrétiens ecclésiastiques et séculiers : suivis de leurs feudataires selon la constitution de l'Europe et particulièrement de l'empire d'Allemagne, conformément à l'édit de 1356 appelé la Bulle d'or / par Gelre, héraut d'armes ; publié pour la première fois par M. Victor Bouton,... ; [et continué par Noël Bouton], 1883-1885, se ke znaku označovanému číslem 5 uvádí:

"5. Moravie. Le sceau de Josse marquis de Brandebourg, marquis et sgr de Moravie portait une aigle échiquetée au bas de l'accord entre lui et le comte de St-Pol à Prague, le 12 avril 1397"