Atlas Ortelius

Fabriciova mapa Moravy byla otištěna také v Orteliově atlasu. Prvním tvůrcem tzv. Velkých atlasů, které vznikaly na konci 16. století byl holandský obchodník Abraham Ortelius, který sestavil z různých map různých autorů první atlas v dnešním slova smyslu. Tento atlas vyšel roku 1570 v Antverpách pod názvem Theatrum orbis terrarum. Atlas obsahoval 70 map na 53 listech a seznam autorů těchto map. Atlas se dočkal několika reedicí, z nichž poslední vyšla roku 1612 a obsahovala již 128 obecně zeměpisných map a 38 map historických, které vyšly i samostatně. Jednalo se tedy o první dějepisný atlas.


Moravský zemský znak. Moravská orlice.

Stříbrnočerveně šachovaná orlice v modrém poli

Následující obrázek kolorované mapy vydané dle informace na stránce v Antwerpách v roce 1581 byl převzat ze stránek BLR - Barry Lawrence Ruderman Antique maps Inc. Názvy míst jsou dobře čitelné. Jedná se pěknou mapu s celým spektrem barev ukazující opevněná velkoměsta, města, řeky atd.

Francouzské vydání atlasu Theatrum Orbis Terrarum, 1581
Francouzské vydání atlasu Theatrum Orbis Terrarum, 1587