Erbovník Hanse Haggenberga

Hans Haggenberg (* okolo 1450; † 1515 Winterthur) byl švýcarský malíř z Winterthuru. Je považován za klíčovou postavu pozdněgotického malířství ve východním Švýcarsku.


Znak Moravy: třetí řádek shora, uprostředZnak Moravy: čtvrtý řádek shora, vpravoZnak Moravy: druhý řádek shora, vlevo


Rokem 1488 je datován jeho Erbovník (Codex Haggenberg).

Jsou tu erby všech především německých zemí, nakreslené perem nebo natisknuté pomocí šablony, a vymalované, s názvy napsanými zčásti současným písařem, zčásti pocházející ze 17. století.

Hned na několika prvních stranách se nacházejí znaky Čech (Behem), Moravy (Merhern) a Slezska (Schlesy).