Erbovník herolda Navarre

V Národní knihovně Francie (Bibliothèque nationale de France; BNF Ms Fr 24920) je uložen erbovník herolda Navarrea (Armorial du héraut Navarre), kde se vedle českého lva nalézá nevybarvená moravská orlice. Šachovnice vidět je.

Rukopis je sice na příslušné stránce digitální knihovny Národní knihovny Francie (Gallica) podle údaje v podrobných informacích ke zdigitalizovanému dokumentu řazen do 15. století (erbovník z doby « Loys, daulphin de Viennois, filz de Charles septiesme, » [pozdější Ludvík XI. - Louis XI], l'autre de peu postérieur.), ale jiný zdroj uvádí rok 1375. Všimněme si titulatury u erbu s moravskou orlicí: marchio de br(an)deburg et de morauia - markrabě braniborský a moravský. Mohlo by jít o znak, na který by měl nárok Jošt Lucemburský?

Rukopis je jednou ze dvou hlavních kopií dnes ztraceného originálu. Druhá hlavní kopie je také v BNF, ale není zdigitalizovaná zpřístupněna na internetu. Podle odborníků je erbovník kompilátem složeným ze dvou částí. Zde uvedená má být z doby asi kolem roku 1375.

V erbovníku jsou malované a kreslené erby členů královské rodiny, rodu d'Anjou, různých evropských království a francouzských měst a vladyků. Digitální kopie celého rukopisu a informace o této kopii je k prohlížení zde.

Roy de behaigne, fol. 14r
Roy de behaigne, fol. 14r, český lev,
lucemburský lev
behaigne, fol. 16v
behaigne, fol. 16v, český lev
Rex de behaigne, fol. 20r
Rex de behaigne, fol. 20r, český lev,
lucemburský lev
marchio de br(an)deburg et de morauia,
fol. 22v
marchio de br(an)deburg et de morauia,
fol. 22v, moravská orlice