Johann David Köhler, Johann David Koehlers Historiarum & Politices Professoris Publici auf der Nürnbergischen Universitaet Altdorff Bequemer Schul- und Reisen-Atlas, 1719

Johann David Köhler (také Köler; 1684-1755) byl německý historik, numismatik a heraldik. Nás bude zajímat jeho Bequemer Schul- und Reisen-Atlas aller zu Erlernung der alten, mittlern und neuen Geographie dienlichen Universal- und Particular-Charten, 1719, v němž se vedle map zachycujících Moravu společně s Čechami, Slezskem a Lužicemi, fol. 46r, na fol. 136r nachází i historická tabulka znaků všech kurfiřtů Svaté říše římské národa německého (Historische Wappen Charte von den samptlichen Churfursten des heil. Rom. Teutschen Reichs).

fol. 46r

fol. 136r

Atlas je možné prohlížet i zde.

Díky velkému počtu kostek šachování tato orlice připomíná podobný případ moravské orlice, která se nachází ve Větším znaku Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945).

Větší znak Protektorátu, 1939-1945
Větší znak Protektorátu, 1939-1945, moravská orlice