Codex Manesse, po roce 1300

Velký heildelberský zpěvník (Codex Manesse) je největší sbírka německých básní a písní z počátku 14. století vzniklá v písařské dílně v Curychu.

Milostné verše, průpovědi a lejchy od 140 autorů jsou doprovázeny 137 celostránkovými iluminacemi na nichž jsou vyobrazení jednotliví autoři od císařů až po prosté měšťany.


Sbírka německy psaných básní vznikla krátce po roce 1300 z podnětu curyšské patricijské rodiny Manesse. Rukopis je známý svou bohatou malířskou výzdobou, která zachytila smyšlené portréty předních dobových básníků, z nichž mnozí byli urození, včetně jejich erbů. Jedním z nich byl český král Václav II., moravský markrabí. Na obrázku sedí na trůně. Obklopují jej hudebníci a básníci. Nahoře jsou erby Čech a Moravy.