Vyvěšení historické moravské vlajky na brněnské radnici o státním svátku

Na brněnské radnici (Nová radnice v Brně) můžeme jednou za čas vedle vlajky České republiky vidět vlát i historickou moravskou vlajku. A od pohledu lze říct, že společně vlají dobře. Na stránkách města je toto zdůvodněno takto:

Na státní svátek v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července bude na Nové radnici viset moravská vlajka, a to v podobě: modrý list s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí.

Moravská vlajka je jedním z historických symbolů Moravy ale její oficiální podoba, na rozdíl od znaku, neexistuje, neboť vlajka Moravě nikdy nebyla udělena. V současné době se používá několik podob moravské vlajky, které vychází z různých historických dokumentů, kreseb a popisů. Jejich používání však nemá žádný právní základ.

S ohledem na velký zájem odborné i laické veřejnosti a úvahy kolem podoby moravské vlajky konzultoval Magistrát města Brna podobu vlajky s odborníky z oborů heraldiky a vexilologie, kteří zaujímají stanovisko, že podoba vlajky symbolizující Moravu má vycházet z její nejstarší doložené podoby, tj. modrý list s bílo-červeně šachovanou orlicí (součástí velkého státního znaku ČR a stejná podoba s horním žerďovým polem vlajek krajů Vysočina, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského a také v horním vlajícím poli vlajek krajů Pardubického a Moravskoslezského).V podobě stříbrnočerveně šachované orlice v modrém listu ji vidíme vlát např. na obrázcích z kodexu Gelnhausen (doba vzniku rukopisu: poslední třetina 14. až první třetina 15. století), nebo ji známe z praporu 6. střeleckého pluku Hanáckého uděleného na podzim roku 1918.

Moravská vlajka byla v této podobě vyvěšena v letech 2014, 2015 a podle zápisu ze schůze Rady města Brna konané 14. června 2016 tomu tak bude i 5. července 2016.


Výše je starší doklad vyvěšení moravské vlajky na budově nejmenovaného obecního úřadu. Vlajka na obrázku pěkně vlaje. Moravská orlice na ní je dobře vidět. Byla zachycena v příznivém okamžiku. Proto byl také tento příklad ze staršího článku zveřejněného na stránkách zabývajících se Moravou a jejími symboly převzat. Od doby vydání příspěvku vyšla tiskem řada článků, které téma moravských symbolů dále zkoumají a poznatky o nich prohlubují. Z toho důvodu jsou zde vedle jiných k přečtení i některá tvrzení, která se s některými novějšími poznatky ne vždy slučují. Vlajka je shodná s tou, kterou můžeme vidět na brněnském magistrátu.