Chronica Hungarorum, Johannes Thuróczy, Brno, Augsburg, 1488


Kronika Jána z Turca nebo Uherská kronika Jána z Turca nebo Kronika Uhrů (latinsky Chronica Hungarorum, česky Kronika Jana z Turce) je kronika, která vyšla poprvé 20. března 1488 v Brně, a jejímž autorem byl první známý laický spisovatel v Uhersku, Ján z Turca; Chronica Hungarorum od Johannese Thuróczyho, Brno, Augsburg, 1488..

Obrázek se znakovou galerií obsahující znaky Moravy, Čech, Slezska atd. je z frontispisu Turcovy kroniky, jak vidíme na obrázku umístěném ve francouzské verzi článku zveřejněného na Wikipedii. Edice celé kroniky je v digitální kopii zpřístupněna zde.

Uherská kronika Jána z Turca

V roce 1488 vyšla v Brně (březen) a Augsburgu (červen), v následujících desetiletích ve Frankfurtu, Vídni, Trnavě a Budapešti. Jednu z verzí vlastní Matice slovenská.

Malba v knize představující erb Matyáše Korvína (uherský král v letech 1458-1490) je dostupná v podobě moderní grafiky.

Uprostřed: Erb uherského krále Matyáše Korvína
a erb Beatrix Neapolské, druhé manželky.

Okolo v kruhu: Čechy, Lucembursko, Dolní Lužice, Morava, Rakousko, Halič (Galicia?), Dolní Slezsko (do určité doby představuje celé Slezsko), Dalmácie (erb představuje Chorvatsko do roku 1526), hrabě Beszterce (?).