Erbovník Le Blancq, okolo 1549-1560

Armorial Le Blancq, podle Alexandra Leblancqa, jehož znak se nachází na listu 1v, je "posledním velkým středověkým erbovníkem" (poznámka M. Popoffa). Časově jeho vznik spadá do doby okolo 1549-1560. Nachází se v Národní knihovně Francie; Bibliothèque nationale de France, oddělení rukopisů, BNF Ms Fr 5232).

(= Armorial Le Blancq = Un provincial d'armoyries, grand...)

Obsahuje erby markraběte moravského a krále českého, znaky Moravy a Čech, erby moravské a české šlechty. Na několika stranách erbovníku jsou zachyceny erby zobrazující českého lva (fol. 476v) a moravskou orlici (fol. 472v), a českou (fol. 477r - 479r) a moravskou šlechtu (fol. 473r - 474r). Digitální kopie celého rukopisu a informace o této kopii je k prohlížení zde


Markrabě moravský
Znak Moravy, moravská šlechta
Moravská šlechta
Moravská šlechta
Český král
Znak Čech, česká šlechta
Česká šlechta
Česká šlechta
Česká šlechta
Česká šlechta