Povolení užití moravského zemského znaku na razítcích Moravské muzejní společnosti v Brně

1) Udělení povolení k užívání moravského zemského znaku v pečeti, případně v razítku Moravské muzejní společnosti

(ad 51210/26)
C. k. moravské místodržitelství.

Č: 33638
V Brně, dne 21. června 1906.

Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. června 1906, Moravské musejní společnosti v Brně nejmilostivěji uděliti povolení k užívání moravského zemského znaku v pečetí, případně v razítku společnosti.

O tom uvědomuje se ctěná Moravská musejní společnost následkem výnosu c. k. ministerstva vnitra ze dne 15. června 1906, č: 17545 u navrácení příloh žádosti ze dne 27. listopadu 1905, č: 1511.

Za c. k. místodržitele:

Ctěné Moravské musejní společnosti v Brně

2) Zemský výbor nemá dle svého náhledu ze své strany s vedením moravského zemského znaku v razítku Moravské muzejní společnosti žádnou potíž, ale nepovažuje za vhodné, aby bylo toto právo poskytnuto jednotlivým komisím této společnosti. Místodržitelství není za tohoto stavu věcí s to dát přiloženou žádost do dalšího úředního jednání, popřípadě ji předložit vyšším místům.

 k. k. mährische Statthalterei.

Z: 47469
Brünn, am 30. Oktober 1904.

In dem anverwahrten h. o. unmittelbar am 20. Juli 1904 eingebrachten Gesuche bittet die "Mährische Museumsgesellschaft" in Brünn um die Bewilligung zur Führung des mähr(ischen) Landeswappens in dem Siegel der Kommission dieser Gesellschaft zur Naturwissenschaftlichen Durchforschung Mährens.

Hierüber hat die k. k. Statthalterei die Wohlmeinung des mähr(ischen) Landesausschusses eingeholt, welcher mit Zuschrift vom 19. August 1904, Z: 53787 anher eroeffnet hat, dass gegen die Führung des mähr. Landeswappens im Siegel der mähr(ischen) Museumsgesellschaft als solcher seinerseits kein Anstand besteht, dass es aber wohl nicht angebracht wäre, den einzelnen Kommissionen dieser Gesellschaft dieses Recht einzuräumen.

Bei dieser Sachlage ist die k. k. Statthalterei nicht in der Lage das beiliegende Gesuch in weitere Amtshandlung zu nehmen, bezw. hoeheren Ortes in Vorlage zu bringen.

Hievon wird die k. k. Polizei-Direktion zur entsprechenden Verständigung der mähr(ischen) Museumsgesellschaft in Kenntnis gesetzt.

Für den k. k. Statthalter:

An die Polizei-Direktion in Brünn

3) Žádost o povolení užití moravského zemského znaku na razítcích odboru pro přírodovědecký výzkum Moravy Moravské muzejní společnosti v Brně

Moravská musejní společnosť.

(zaprezentováno: 18. 6. 1904)

43931

Veleslavný moravský výbore zemský!

Odbor pro přírodovědecký výzkum Moravy usnesl se ve své plenární schůzi, aby pořízena byla zvláštní razítka pro odbor ten s příslušným nápisem (legendou) a se znakem markrabství moravského.

Podepsané předsednictvo Moravské musejní společnosti činí k Veleslavnému výboru zemskému uctivou žádost, aby ráčil povoliti, by ke zmíněnému účelu smělo se užiti zemského znaku moravského.

V Brně, 16. dne m. června 1904.


Moravská musejní společnost
President:
Dr. Frant(išek) Kameníček

Sekretář:


No 43931

Mor(avské) musejní společnosti v Brně

Ku tamní zprávě ze dne 16. června č. 787, týkající se užívání zem(ského) znaku moravského v razítkách odboru pro přírodovědecký výzkum Moravy sděluje se musejní společnosti, že tuto žádosť podati jest c. k. m. mistodržitelství.

V B(rně) 23. 6. (19)04

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 9 Zemský výbor, kr. 47