Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604

V roce 2016 byla vydána kritická edice moravského zemského zřízení z roku 1604 zpracovaná Janou Janišovou, provázená podrobnou úvodní studií a mnoha vyobrazeními: Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604.

Znak Moravy v zemském zřízení z roku 1604

Vedle vlastní edice kniha obsahuje podrobný soupis dochovaných exemplářů. Je v ní popisován postup kodifikace zemského práva a je vybavena seznamem pramenů, literatury a rejstříky.


Znak Moravy v zemském zřízení z roku 1604, detail

V roce 2016 byla dále vydána práce Jany Janišové a Dalibora Janiše Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století. Navazuje na publikaci Zřízení zemské markrabství moravského z roku 1604. Přibližuje kodifikaci zemského práva na Moravě v 16. a 17. století. Monografii provází edice materiálů k revizi Moravského zřízení zemského z roku 1604 a z let 1605–1620.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, G  21 Staré tisky, sign. III/524