Velký státní znak České republiky

V posledních letech se setkáváme s velmi vkusnými (hodnotnými) a často monumentálními (uměleckými) plastikami velkého státního znaku (především na úředních budovách, ale i v interiérech), které jsou v barvách užitého materiálu (tedy bez polychromie) a s dominantním figurálním výrazem.

Digitální kopie velkého státního znaku ČR
v odstínech šedi, naše reálie - zkouška
z českých, moravských, slezských reálií

Schválně, zkuste si udělat test na odkazované stránce Databanka testových úloh z českých reálií: kapitola Základní geografické informace o České republice, podkapitola Poloha, rozloha a přírodní poměry. Pokud na otázku Jaká je přibližně rozloha Česka? odpovíte A) 39 000 km², viz heslo na Wikipedii pro Čechy, kde se jasně píše, že rozloha Čech k roku 1948 byla 52 065 km², budete potrestáni červeným křížkem. To znamená, pokud pro vás červený křížek něco znamená, že ztrácíte body. Proč ne. U otázky číslo 9. zase chybí varianta za E - Německo, Polsko, Rakousko.

U otázky číslo 10 může být zase pro lidi, co příliš mnoho čtou, možná potíž s výkladem toho, co je to nejvyšší hora, kde leží její vrchol, jestli je na území České republiky, neboli nadmořská výška čeho se má vzít v úvahu (nejvyššího bodu - např. na na hoře postavené konstrukci?) a vůbec, o co tady jde?

Pokud nás bude zajímat, z jakých materiálů se docela běžně takové znaky zhotovují, budeme překvapeni šíří nabídky. K tomu mají na svých stránkách výrobci zajímavé informace k významu a používání velkého státního znaku. Firma Velebný mj. tyto:

"Velký státní znak reprezentuje spojení všech historických zemí státu. Autorem návrhu i výtvarného provedení je heraldik Jiří Louda.

Velký státní znak slouží k vnější reprezentaci státu a k označení budov, ve kterých sídlí orgány státní správy, státní úřady a pod. Jeho originál je v tuto chvíli (od r. 2006) ztracen."

Firma Alerion píše:

"Velký státní znak patří mezi tři nejvýznamnější státní symboly České republiky. (...)

Jeho podoba představuje spojení tří historických státních území – Čech, Moravy a Slezska v jeden celek. Státní znak reprezentuje český stát nejen při mezinárodních setkáních a událostech, ale slouží i k označení budov státní správy, kde symbolizuje tzv. přenesenou státní působnost."

Dřevo - na přání je možné provedení
plnobarevné - polychromované

Keramika - dvojí provedení: a) pórovina,
b) kamenina; varianty povrchu: a) prášková
metoda, b) glazura
Kámen - pískovec
Sádra (s patinou)
Sádra (s patinou)
Polyuretan - umělá hmota. Polyuretanový
velký státní znak v bronzové patinaci
Smalt - syté barvy
Hliníková deska - dibond: kov a termoplast:
kompozitní materiál; moderní materiál
s odolností hliníku a variabilitou plastu
Plast

Z čehopak je asi tak vyroben Velký státní znak České republiky v Parlamentu České republiky v Praze v Sálu Státních aktů, navržený Oldřichem Kulhánkem? Dřevo natřené barvou (polychromie)? Tady už ovšem opouštíme oblast možné sériové výroby a dostali jsme se k jednotlivým zakázkám a jejich uměleckému ztvárnění odrážejícímu se i v ceně za materiál. Například na radnici v Klatovech mají velký státní znak České republiky zhotoven z mědi.

Velký státní znak ČR na radnici v Klatovech

V našem státu jsou spojeny tři kdysi korunní země Rakouska-Uherska (poslední fáze dějinného vývoje Habsburské monarchie). Čechy, Morava a Slezsko byly po několik století v rámci monarchie součástí Českých zemí, přičemž v závěru existence monarchie vznikaly z hlediska následujícího vývoje (vznik ČSR v roce 1918, a pohledu obyvatel dnešní České republiky) fantastické plány na její přeuspořádání; viz tzv. "Velikonoční program" z dubna 1916.