Repliky mince a pečetě věnované moravskému markraběti Joštovi Lucemburskému

V létě roku 2013 vydala Česká mincovna sídlící v Jablonci nad Nisou, která svým vznikem navázala na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy a Slezska, repliky mince a pečetě věnované moravskému markraběti Joštovi Lucemburskému.

Zlatý dukát (repliku mince) doprovází ražba mimořádně propracované stříbrné repliky majestátní pečetě markraběte. Sádrové odlitky obou replik vyhotovil výtvarník mincovny akademický sochař Jan Lukáš, který ke své práci řekl: „Bylo to to nejpracnější, na čem jsem kdy dělal. Jen na rubové straně repliky pečetě s portrétem jezdce na koni jsem pracoval přes měsíc,“; rytec: Lubomír Lietava.

Líc repliky dukátu markraběte Jošta Moravského,
též Lucemburského, Česká mincovna 2013

Na líci vyražené repliky dukátu markraběte Jošta Moravského, též Lucemburského (pravděpodobně říjen 1351 Brno – 18. leden 1411, Brno), vidíme stylizovaného Jošta držícího stylizovaný prapor. Postava markraběte je doplněna latinským opisem, na rubu dukátu je vyobrazen znak markraběte Jošta.

Líc repliky dukátu markraběte Jošta Moravského,
též Lucemburského, Česká mincovna 2013
Rub repliky dukátu markraběte Jošta Moravského,
též Lucemburského, Česká mincovna 2013

Informace České mincovny k replice pečetě (medaile vytvořené ze spojení dvou obrazů vycházejících ze dvou pečetních obrazů fyzicky existujících na originálech dvou pečetí, které jsou pro ně vzorem):

"Na averzní straně se nachází motiv z okrouhlé jednostranné pečeti, kterou Jošt Lucemburský pečetil markraběcí listiny. V pečetním poli je vpravo hledící korunovaná moravská orlice. Opis tvořený textem s * iodoci * dei * gracia * ma_rchionis * et * domini * moravie * je sevřený mezi dvěma provazci."

Překlad textu opisu: "pečeť Jošta z Boží milosti markraběte a pána Moravy"

"Reverzní strana medaile je tvořena pečetním polem damaskovaným liliemi s obrněným jezdcem sedícím na koni. Obrněnec drží v pravici tasený meč spojený řetězem s jeho tělem, v levici koňskou uzdu. Na levici má navlečený štít s nekorunovanou moravskou orlicí hledící vpravo. Nad hrncovitou přilbou jezdce je klenot v podobě složeného orlího křídla. Okraj pečetního pole je zdobený liliovitými výběžky směřujícími dovnitř pole. Jednotlivá slova textu legendy jsou oddělena stylizovanými květy růže:
.sigillum . iod_oci : di.II . gracia. ma_rchionis. II . et. d_omini: morauie . II ."

* sigillum * iodoci : di * gracia: marchionis* * et * domini: morauie *

Překlad textu opisu: "pečeť Jošta z Boží milosti markraběte a pána Moravy"


Motiv na lícové straně repliky pečetě odpovídá
okrouhlé jednostranné pečeti, kterou Jošt Lucem-
burský pečetil markraběcí listiny. V pečetním
poli je korunovaná moravská orlice.
Na rubové straně repliky pečetě vyniká
obrněný jezdec sedící na koni.

Vedle zlatých replik dukátu a stříbrných replik pečetě Česká mincovna dále vydala i mosaznou medaili s portrétem markraběte.