Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017

Přání k Vánocům a pro celý příští rok využívá výřez z kolorovaného listu, který je součástí souboru kreseb španělského rukopisu tzv. Triumfálního pochodu císaře Maxmiliána I. vzniknuvšího v desátých letech 16. století. Triunfo del Emperador Maximiliano I, Rey de Hungría, Dalmacia y Croacia, Archiduque de Austria [Manuscrito] :... de quien están descritas y colocadas en esta colección las acciones gloriosas de S.M. Imperial, durante su vida..., obrázek č. 38; Biblioteca Digital Hispánica - Biblioteca Nacional de España.

Pour féliciter

Jezdec drží prapor, na němž je namalován znak Markrabství moravského. Praporečnice, která má i knížecí čepici (je to v podstatě markraběnka) a na sukni moravskou orlici, drží moravský prapor. Strážkyně štítu tedy vystupuje i jako zosobnění Moravy jako země.