Znak Moravy na poštovních známkách - 1. světová válka

V době 1. světové války byla v Rakousko-Uhersku (rakouská část říše) pro dobročinné účely (charitativní organizace) vydána série poštovních znamek s textem Offizielle Kriegsfürsorge při dolním okraji známky a názvem země při horním, na nichž jsou zobrazeny tehdy platné znaky jednotlivých rakouských zemí.

Mähren Offizielle Kriegsfürsorge
(červeno-zlaté šachování orlice
v modrém poli, známka se znakem
Moravy v době 1. světové války)

Mezi známkami se tak nachází i známky s názvy (v němčině) a znaky Čech a Moravy, Böhmen a Mähren, dvouocasý bílý lev v červeném poli a červenozlatě šachovaná zlatě korunovaná orlice v modrém poli.

Čechy - Böhmen Offizielle Kriegsfürsorge
Morava - Mähren Offizielle Kriegsfürsorge

Za popsaným účelem tehdy samozřejmě vycházely i jiné známky, s jinými motivy. Rozměry známky v centimetrech ukazuje její obrázek s pravítky. Všimněme si odlišného písma. Zvláště patrné je to na písmenu přehlasované A, Ä ve slově MÄHREN.


Patrně z doby po 1. světové válce (?) je následující známka s červenozlatě šachovanou orlicí v modrém poli chápanou v tomto případě jako znak Moravy. Je na známce Svazu Němců jižní Moravy (Bund der Deutschen Südmährens). Svaz byl založen v roce 1899. Podle toho, jak známka vypadá, Rostislav Svoboda usoudil, že by mohla být vydána v době první republiky. Tento závěr má také dokládat pokračující tradici červenozlatého šachování orlice v tomto prostředí i po vzniku ČSR. Nám může estetická stránka věci připadat staršího data.

Bund der Deutschen Südmährens, 2 h

Každopádně když v roce 1929 Svaz slavil třicet let své existence, žádala si změněná cenová hladina, aby měla přilepená známka hodnotu pětinásobku, těch 10 haléřů, co vidíme v levém dolním rožku známky. Kolikpak asi tehdy stálo poslat psaní poštou? To by při určování stáří známky také mohlo být vodítko.

Bund der Deutschen Südmährens,
10 h., Znojmo, 1929

Po troše pátrání na internetu se objeví hned několik známek tohoto spolku.


Jedná se o reklamní známky. Tyto původní reklamní poštovní známky nebo také známky vydané u příležitosti nějaké události (např. výročí trvání) byly ve své době používány pro reklamní účely. Většina z těchto známek se objevila v letech 1900 až 1918 a i tehdy byla sběrateli pilně sbírána. A tak jako byl Bund der Deutschen Südmährens, byl i Bund der Deutschen Nordmährens, s pod jehož názvem vydanými známkami se můžeme přirozeně setkat také.