Gerhard Mercator, Polonia et Silesia, cca 1620

Moravu můžeme vidět na okrajích map okolních zemí, čehož dobrým příkladem je třeba podrobná mapa Polska a Slezska Gerharda Mercatora původem z edice Mercatorova atlasu z roku 1595: Atlas Sive Cosmographia. Mapa Polonia et Silesia, vydaná v Amsterodamu okolo roku 1620 zachycuje část Polska, včetně mnoha jeho hlavních měst (Varšava, Krakov, Vratislav, Lublin atd.), Slezsko. Při levém dolním okraji vidíme Moravu a některá její města.

Mercatorova mapa Polska a Slezska, cca 1620

Je to nádherná, velice podrobná mapa, ukazující města, řeky, hory, jezera, lesy atd. Tyto mapy nám ukazují pohled z druhé strany. Obrázek kolorované mapy byl převzat ze stránek BLR - Barry Lawrence Ruderman Antique maps Inc.

Blaeuova mapa Polského království a Slezského vévodství,
cca 1635

Mapu Herharda Mercatora můžeme porovnat s mapou Willema Janszoona Blaeua: Polonia Regnum et Silesia Ducatus asi z roku 1635, která je úžasným příkladem prvního stavu Blaeuovy mapy Polska ukazující území od Odry po Podlesí na Bugu. Jsou zobrazeny i části Pruska a Braniborska. Mapa je velice zdobná. Obsahuje několik znaků, andělíčků a kartuší.