Johann Baptiste Homann, Atlas novus terrarum orbis imperia regna et status exactis tabulis geographice demonstrans

Johann Baptiste Homann (1664-1724): Atlas novus terrarum orbis imperia regna et status exactis tabulis geographice demonstrans, Norimberk.

Titulní strana atlasu

Jinotajný obraz Atlase držícího svět nahoře, společně se zobrazeními Tritóna, Merkura a dalších bohů, shlížejících na promítání zeměkoule ukazující Afriku a Evropu. Jedna z nejlepších alegorických atlasových titulních stran této doby. Obrázek kolorovaného titulního listu byl převzat ze stránek BLR - Barry Lawrence Ruderman Antique maps Inc.

Digitalizovaný exemplář Heidelbergské univerzitní knihovny, z něhož ukázku v podobě mapy českých zemí vidíte níže, byl datován okolo roku 1729 (asi).

Mapa českých zemí

Na prohlížení pěkný zdigitalizovaný exemplář zpřístupňuje služba Kramerius; mapa českých zemí, viz obrázek č. 56. Atlas je opatřen nedatovaným titulním listem. Některé mapy jsou datovány a signovány různými rytci v letech 1710 až 1750.

Kartuš (parergon) se znaky českých zemí: Čechy, Morava, Slezsko, Lužice. České království, Markrabství moravské, Vévodství slezské, Lužice.

Znaky českých zemí