Moravská orlice na rytině F. A. Dietelliho ve spisu Continuato Gratiarum

Ve spisu Continuato Gratiarum (Vědecká knihovna Olomouc, inv. č. 35.908) se nachází rytina obrazu Madony Svatokopecké s moravskou orlicí od F. A. Dietelliho, Milostný obraz Panny Marie Svatokopecké, 1711.

Rytina obrazu Svatokopecké Madony
s moravskou orlicí v Continuato
Gratiarum z roku 1711

Rytinu popisuje ve své práci Kopie milostného obrazu Panny Marie Svatokopecké v barokním sochařství (Olomouc, 2012), v níž je na straně 62 vložen její obrázek, na s. 61 a 63 Martin David: "Celý obraz je bez hvězd na pozadí, je tomu tak u mnoha dalších grafik, ale Panna Maria je obklopena září. Obraz obepínají rostlinné úponky a nad obrazem je osazena koruna. K obrazu přilétají orlice. Na koruně je říšská orlice, šachovaná je moravská a černá se zlatým pásem na prsou je slezská. Vedle svatostánku, kde je obraz umístěn, jsou malé bysty na kruhovitých soklech. Celý výjev přikrývá a chrání svatostánek draperie. Pod svatostánkem se vznáší holubice Ducha Svatého a nad svatostánkem je Mariagram s mluvící páskou. Na pásce máme nápis: „Provocans ad vo landum pullos suos Devt.“ Ve volném překladu by to znamenalo: „Marii patří celá zem.“".