Introductio In Orbis Hodierni Geographiam, 1750

Popis moravské orlice v polovině 18. století se nachází v práci: Tomka Szaszky, Joannes a Belius, Matthias: Introdvctio In Orbis Hodierni Geographiam (Ad Adcvratissimas Qvasqve Calcographorvm Tabvlas, Methodo Qvantvm Eivs Fieri Licvit Facili, Directoqve Ordine, Adnexa Simvl Natvralis Atqve Civilis Regnorvm Habitvs Descriptione.), Norimberk, 1750.

Pars II. Specialis Prior De EuropaCaput XV. Bohoemiae, Silesiae, Moraviae Et Lusatiae, Regnis, Sectio II. De Bohoemia Et Morauia, s. 431.

Popis čtvrceného znaku českých zemí se znaky Čech (stříbrný český dvouocasý lev v prvním červeném poli), Moravy (stříbrně a červeně šachovaná zlatou čelenkou korunovaná moravská orlice ve druhém modrém poli), Slezska (černá slezská orlice s nad hrudí rostoucím měsícem ve třetím zlatém poli) a obou Lužic (zeď a býk ve čtvrtém svisle rozděleném poli) v jednotlivých polích:

Nebo rovnou přeložit: "zlatě korunovaná moravská orlice"? I odborník potvrzuje, že doslovně přeloženo je to "zlatým diadémem/čelenkou/korunou korunovaná", ovšem striktně heraldicky vzato píšeme/říkáme u figury zvířete "korunovaný/á" - a tím se automaticky rozumí že je to zlatá (třílistá, otevřená) korunka, není-li uvedena jiná tinktura koruny (např. modře korunovaná atd.). Ovšem terminus technicus "moravská orlice", "český lev" atd. stačí k heraldickému popisu, netřeba ani uvádět tinktury, polohu, šachování atd. (korunování se rozumí samo sebou).

8. Insigne Bohoemiae quadripartitum, in prima area minio tincta, leonem Bohoemicum argenteum, cum cauda bifurcata; in secunda coerulea, argento atque minio tessellatam, & aureo diademate coronatam Morauiae aquilam; in tertia aurea, aquilam Silesiae nigram, cum luna crescente, super pectore; in quarta, perpendiculariter diuisa, murum ac bouem Lusatiae, ostendit.

Slovníček:
secundus = druhý
coeruleus = modrý
argenteus = stříbrný
atque = a
minium = rumělka
tessellatus =  zde "šachovaný"
aureus = zlatý
diadema, atis, n. 1) diadém, čelenka, 2) meton. diadem, důstojnost královská, koruna královská
coronare = věnčit
corona diademata = koruna
Moravia = Morava
aquila = orel
aquila Moraviae = moravská orlice


Týž text nalezneme o čtvrt století později otištěn i ve druhém vydání práce Ioannise Tomky Szászkyho, Introdvctio in Orbis Antiqvi et Hodierni Geographiam, s. 491, vydané v roce 1777.

8. Insigne Bohemiae quadripartitum, in prima area minio tincta, leonem Bohemicum argenteum, cum cauda bifurcata; in secunda coerulea, argento atque minio tessellatam, et aureo diademate coronatam Morauiae aquilam; in tertia aurea, aquilam Silesiae nigram, cum luna crescente, super pectore; in quarta, perpendiculariter diuisa, murum ac bouem Lusatiae, ostendit.