Moravská vlajka 5. července 2016 vyvěšena v Brně, Přerově a Dolních Kounicích

Následující obrázky dokumentují vyvěšení historické moravské vlajky v Brně a Přerově, a žlutočervené bikolóry s modrým štítkem s červeno-žlutě šachovanou orlicí s červeným jazykem v modrém poli v Hranicích 5. července 2016. Na Nové radnici v Brně je moravská vlajka vyvěšována od roku 2014.

Historická moravská vlajka, Statutární
město Brno, Magistrát města Brna,
Nová radnice 5. července 2016
Historická moravská vlajka, Statutární město Brno,
Magistrát města Brna, Nová radnice 5. července 2016
Historická moravská vlajka, Statutární město Brno,
Magistrát města Brna, Nová radnice 5. července 2016

Ještě 3. července bylo na stránce MNO oznámeno, že "Moravská vlajka bude vyvěšena poprvé v městské části Brno-Starý Lískovec. Rada MČ schválila vyvěšování vlajky na budově radnice každoročně na den státního svátku 5. července a v další významné dny. Děkujeme!". Radostná novina vzbudila zvědavost, a tak jsme se na ni při návštěvě Brna zajeli podívat.

Historická moravská vlajka, Městská část
Brno-Starý Lískovec, Úřad městské části
Brno-Starý Lískovec 5. července 2016
Historická moravská vlajka, Městská část Brno-Starý Lískovec,
Úřad městské části Brno-Starý Lískovec 5. července 2016
Historická moravská vlajka, Městská část Brno-Starý Lískovec,
Úřad městské části Brno-Starý Lískovec 5. července 2016

V Kojetíně vlajka vyvěšena nebyla, což vzhledem k předchozím informacím znamená, že město se iniciativy letos účastní a zároveň pro tentokrát zaujalo stejný postoj jako Moravská Třebová.


Městský úřad Kojetín 5. července 2016

Přerovská radnice vypadala dle očekávání. Podle informace ČTK byla vlajka vyvěšena již 4. července.


Ještě před 5. červencem vlajku lidem prostřednictvím fotoaparátů ukázal náměstek přerovského primátora Petr Měřínský.

Historická moravská vlajka, Statutární město Přerov,
Magistrát města Přerova 5. července 2016
Historická moravská vlajka, Statutární město Přerov,
Magistrát města Přerova 5. července 2016
Historická moravská vlajka, Statutární město Přerov,
Magistrát města Přerova 5. července 2016
Historická moravská vlajka, Statutární město Přerov,
Magistrát města Přerova 5. července 2016
Historická moravská vlajka, Statutární město Přerov,
Magistrát města Přerova 5. července 2016

Hranice, které jsou kousek od Přerova, byly navštíveny také. Při cestě na náměstí nejprve leckoho zarazí, že na hlavním vstupu do radnice neuvidí vyvěšeno vůbec nic. Ačkoli fasádní držáky jsou přítomny, zůstaly všechny tři prázdné. Bez bližšího ponětí o věci se nedá říct, proč se nevyužily. Mít tři držáky, tak vlajka města vlaje na jí příslušejícím místě. Může to ale být tím, že státní vlajka se vyvěšuje na opačné straně tradičně (historicky starší část, původní vchod do zámku) a vedle ní se v Hranicích dává městská, kterou na den nahradila jiná vlajka.

Městský úřad Hranice 5. července 2016

Jdete-li z této strany, musíte buď projít budovou a otočit se, anebo zámecký objekt obejít. Na druhé straně jsou nad portálem přítomny dva držáky.
 
Žlutočervená bikolóra s modrým štítkem s červeno-žlutě
šachovanou orlicí s červeným jazykem v modrém poli,
Městský úřad Hranice 5. července 2016

Překvapivě tak nebyla k vidění vlajka města, což bude dáno počtem dostupných držáků na tomto vstupu. Její místo tím pádem mohla zaujmout, a je-li teorie správná, tak zaujala, žlutočervená bikolóra s modrým štítkem s červeno-žlutě šachovanou orlicí s červeným jazykem. Jak v Přerově tak v Hranicích mají na náměstí hezké vodní prvky. Hranický zámecký park je pěkně upravený.

Fotografie výše pocházejí z průzkumu uskutečněného přímo na místě. O tom, že bude vyvěšena moravská vlajka se lze dopředu dozvědět z různých zdrojů, ze zápisů městských a obecních rad, z novin. Zajímavým zdrojem informací může být i místní zpravodaj, jako v případě Dolních Kounic. V Dolnokounickém zpravodaji se v čísle 7 z 30. června (červenec/srpen 2016) na straně 2 píše:

"5.  července  si  připomeneme  svátek  příchodu  slovanských  věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Některé obce na Moravě při této příležitosti vyvěšují moravskou vlajku. V loňském roce se vyvěšování vlajky zúčastnilo 1119 radnic. Letos jich možná bude více než jindy. Objevil se totiž tajemný mecenáš, který nechal vyrobit 150 kusů moravských vlajek s požadavkem, aby byly rozdány moravským obcím a městům zdarma. Dárce si přitom přeje zůstat v anonymitě.  Jednu  z  vlajek  od  štědrého  vlastence  dostalo  i  naše město.  Na  svátek  sv.  Cyrila  a  Metoděje  bude  vyvěšena  na  budově městského úřadu. Město  Dolní Kounice se připojují k oslavám státního svátku nejen vyvěšením tradiční moravské vlajky, ale v tento den se bude v klášteře Rosa coeli i v židovské synagoze vybírat pouze dobrovolné vstupné. Volným přístupem k místním pamětihodnostem se tak snažíme přispět k osvětě a poznávání naší vlasti a seznamování veřejnosti s bohatou kulturou místa, ve kterém žijí.".