Světová kronika Hartmanna Schedela

Hartmann Schedel (14. února 1440 Norimberk − 28. listopadu 1514 tamtéž) byl německý lékař, humanista a sběratel, autor Norimberské či Schedelovy kroniky z roku 1493.

Světová kronika Hartmanna Schedela,
kolorováno. Znak Moravy je vyobrazen
v prostřední řadě nesen druhou postavou zleva.

Bohatě ilustrovaná Schedelova nebo také Norimberská kronika (Schedelsche Weltchronik) vyšla roku 1493 v latinském i německém vydání a patří mezi nejkrásnější a nejcennější prvotisky. Na foliových stránkách latinského i německého vydání o rozměrech asi 420 x 305 mm je celkem 1809 dřevořezů, včetně mapy světa a Evropy a 29 dvoustránkových pohledů na města. Pocházejí z dílny Michaela Wolgemuta. Pohledy na všechna významnější německá a rakouská města (ale také na Prahu, Jeruzalém, Budín nebo Krakov) jsou často jejich nejstarší známá zobrazení. V některých exemplářích jsou obrázky ručně kolorovány.


Náklad kroniky se odhaduje na 1500 latinských a 700-1000 německých exemplářů, z nichž se asi 400 a 300 zachovalo.