Moravská orlice a český lev v atlasu erbů Livro do Armeiro-Mor, 1509

Livro do Armeiro-Mor: "Kniha vrchního herolda" je jedním z nejlepších atlasů erbů, jaký kdy byl udělán. Autorství: João do Cró. Kniha je iluminovaným rukopisem objednaným králem Manuelem I. Portugalským v roce 1509, ale byl zveřejněn až v roce 1956; internetová edice pramene. Kniha obsahuje řadu bohatě kreslených znaků důležitých osobností, králů a království, a je rozdělena do pěti kapitol:

1) Kapitola devíti významných osobností

Devět významných osobností bylo historickými nebo legendárními osobnostmi, jež ztělesňovaly středověký rytířský ideál (vzor rytířských ctností). Většina z nich žila (pokud vůbec existovaly) ještě předtím než se heraldika začala vyvíjet, prostě se jim ale přisuzovaly znaky.

2) Kapitola znaků (králů a království)

Uherský král (fol. XIIIIr). Rey de omgria. Detail
Štít je rozdělen do čtyř polí: Uhry, Čechy,
Rakousko, Morava - moravská orlice

Tato kapitola obsahuje 49 znaků větších nebo menších království. Mezi nimi jsou mnohá království Evropy, ale i znaky království, která už neexistovala ani v té době, jako třeba Konstantinopol, tři křesťanské křižácké státy, Arménské království a Kyperské království a dokonce několik znaků neexistujících států jako Větší Indie nebo Menší Indie společně s několika dalšími.

Český král (král Čech) (fol. Xv); obrázek internetové edice 36

Rey d baheinne, fol. Xv, český lev

Uherský král (fol. XIIIIr); obrázek internetové edice 43. Rey de omgria. Štít je rozdělen do čtyř polí s významem: Uhry (Uhersko), Čechy, Rakousko, Morava.

Rey de omgria, fol. XIIIIr,
2. pole - český lev,
4. pole - moravská orlice

3) Kapitola volení německého císaře

Kapitola věnovaná volbě německého císaře (císaře Svaté říše římské/Svaté říše římské národa německého)

Český král (král Čech) (fol. XXXIIIr); obrázek internetové edice 81. Rey de bohemia. Český lev.

Rey de bohemia, fol. XXXIIIr, český lev

4) Kapitola korunovace francouzského krále

Tato kapitola je věnována obřadu korunovace krále Francie.

5) Kapitola portugalské šlechty