Jednání úřadů v 90. letech 19. století, 6. května 1895, Brno - moravské místodržitelství moravskému zemskému výboru ve věci moravských zemských barev popřípadě barev vlajky

Úvodní poznámka: jak (by) vypadala "modrobíločervená vlajka" popsaná v dokumentu 1) v roce 1905, dle tvrzení, že za "moravské zemské barvy" platí modrá-bílá-červená, a proto se za vlajky země Moravy považují vlajky v tomto sestavení barev, ukazuje pohlednice s grafikou moravské vlajky pocházející z Kroměříže (Pozdrav z Kroměříže, jejímž vydavatelem byl Vilém Povondra. Pohlednice prošlá poštou v roce 1901.).

Předpokládáme přitom ovšem, že se tu v roce 1895 neodkazuje ani tak na pořadí barev vlajky, jako na jejich prostý výčet. U toho je vcelku jedno, jestli si myslíme, že jde o přesný popis "zleva doprava nebo zprava doleva".  Takto je také jedno, jestli se usilovně při představě, že je třeba si pod tím představovat skutečnou vlajku, zabýváme tím, jestli se začíná popisovat odspodu modrou barvou pruhované vlajky počínaje a červenou nahoře vlajky konče, nebo naopak odshora dolů, a podle toho si takovou vlajku představujeme. Při tomto pojetí znamená to samé říct, že barvy této vlajky jsou modrá, bílá, červená i, že jsou červená, bílá, modrá. Z obojího by měl povstat výsledek, jak jej zachycuje obrázek k roku 1901.


1)

Razítko zemského výboru: 8. 5. 1895

Poznámky: Odkazy ma předchozí starší jednání v této věci: (4136/37) 566/(1)854 et priora

No 2384/proes.

Note.

Anläßlich der in einer die Anwendung von Fahnen in Landesfarben betreffenden Angelegenheit aufgestellten Behauptung, daß als mährische Landesfarbe die blau-weiß-rothe gelte und daher Fahnen in dieser Farbenzusammenstellung als Fahnen des Landes Mähren anzusehen wären, beehre ich mich den hochlöblichen Landesausschuss um gefällige thunlichst baldige Bekanntgabe der officiellen Landes- und beziehungsweise Fahnenfarben zu ersuchen.

Brünn, am 6. Mai 1895.

Für den k. k. Statthalter:

An den hochlöblichen mährischen Landesausschuss in Brünn

2) příprava odpovědi zemského výboru k vyřízení dotazu místodržitelství

No. 20882

K. k. Statthalterei-Präsidium um Bekanntgabe der officiellen Landesfarben bezw. Fahnenfarben

Praes. 8. Mai 1895

Referent: Herr Dor R. von Manner

Erledigt mit L. A. Z. 22151!

Sitzungsstück.

Referent beantragt gegen nachträgliche Genehmigung zu erlassen: Note an das hochlöbliche k. k. Statthalterei-Präsidium in Brünn

Mit Bezug auf die geschätzte Note vom 6. Mai 1895 No 2384 beehrt sich der L(andes-)A(usschuß) dem hochlöbl(ichen) k. k. - zu eröffnen, daß nach dem mährischen Ständen vom Kaiser Friedrich IV. verliehenen Privilegium dto Klosterneuburg am 7. Dezember 1462 das Landeswappen der Markgrafschaft Mähren "ein gekrönter, nach rechts sehender von gold und rother Farbe geschachter Adler in blauem Felde" ist und die Landesfarben in Gold und Roth bestehen.

Brünn, am 10. 5. 1895

3) znění připravované odpovědi - dokument přeškrtnut, viz vyřízení dopisem zemského výboru č. 22151!

No 20882

Landes-Ausschuss der Markgrafschaft Mähren

Note.

Mit Bezug auf die geschätzte Note vom 6. Mai 1895 No 2384 beehrt sich der Landes-Ausschuß dem hochlöblichen k. k. Präsidium zu eröffnen, daß nach dem mährischen Ständen vom Kaiser Friedrich IV verliehenen Privilegium dto Klosterneuburg am 7. December 1462 das Landeswappen der Markgrafschaft Mähren "ein gekrönter, nach rechts sehender von gold und rother Farbe geschapter Adler in blauem Felde" ist und die Landesfarben in Gold und Roth bestehen.

Brünn, am 10. Mai 1895

Der Landeshauptmann

Statthalter:

An das hochlöbliche k. k. mähr. Statthalterei-Präsidium

4a)

Na levé straně dokumentu napsáno:

No 22151 ai (18)95

Statth. Presidium um Bekanntgabe dem officiellen Landes- bez. Fahnen-Farben.

Vorgetragen
in der Sitzung am 18. Mai 1895 unter dem Vorsitze des Landeshauptmannes: Seiner Excellenz des Herrn Felix Grafen Vetter von der Lilie.

Anwesend:
Graf Belrupt, Dr. Koudela, Dr. Frendl, Dr. Ritter v. Manner, Dr. Promber, Dr. Ritter v. Šrom.

Beschluss:
Einstimmig nach Antrag.

Hiermit erledigt sich auch No 22151!

Na pravé straně napsáno:

Praes. 8. Mai 1895

Referent: Herr D Manner

sofort

Sitzungsstück.

Note: Statth. Presidium Brünn.

In Erwiederung der geschätzten Note vom 6. Mai l. J. Z. 2384 beehrt sich der L. A. zu eröffnen, daß die mähr. Landes-Vertretung als officielle Landesfarben Gold und roth führt.

Brunn 18. 5. 1895

4b) telegram

Telegramm No 5528
landeshauptmann vetter bruenn

W. 115.
15. 5.
Klein.
Z 32

br fr wien 6671 15 2-50-
im reichswaggen vom jahre 1836 silber roth- derzejt gold roth - adels archiv =

20882
22151
2577
16. 5. 1895

Mit 20882 erledigt. -
Br. am 19. 5. 1895

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 9 Zemský výbor, sign. C 1/4, kr. 9