Jednání úřadů v 90. letech 19. století, 4. května 1895, Praha - presidium českého místodržitelství presidiu moravského místodržitelství v Brně v otázce vlajek v zemských barvách na národopisné výstavě v Praze

1)

Kais. Königl. Statthalterei-Präsidium in Böhmen

Nro. 5231

Über eine von dem Comité der demnächst zur Eröffnung gelangenden ethnographischen Ausstellung an mich gerichtete Anfrage habe ich erklärt, dass ich gegen die Anwendung von Fahnen in den Landesfarben Böhmens, Mährens und Schlesiens neben den Fahnen in den Reichsfarben keine Einwendung erhebe.

Nun wird aber vom Comité - wie ich erfahren habe - als mährische Landesfarbe die blau-weiß-rothe bezeichnet, und beaksichtigt man auch solche Fahnen thatsächlich zur Verwendung zu bringen.

Bevor ich in dieser Fahnenfrage definitiv meine Entscheidung treffe, beehre ich mich das löbliche Präsidium um die gefällige thunlichst baldige Bekanntgabe der offiziellen Fahnenfarben der Markgrafschaft Mähren zu ersuchen.

Prag, am 4. Mai 1895.

An das löbliche k. k. Statthalterei-Präsidium Brünn

2) po doručení připsán koncept dotazu na moravský zemský výbor:

Ers. 5. 5. (1)895

2384/pr 2-9

mähr. Landesausschuss in Brünn

Anläßlich der in einer die Anwendung von Fahnen in Landesfarben betreffenden Angelegenheit aufgestellten Behauptung, daß als mähr. Landesfarbe die blau-weiß-rothe gelte und daher Fahnen in dieser Farbenzusammenstellung als Fahnen des Landes Mähren anzusehen wären beehre ich mich den (Landesausschuss in Brünn) um gefällige thunlichst baldige Bekanntgabe der offizielen Landes- und beziehungsweise Fahnenfarben zu ersuchen.

Brünn am 6. Mai 1895

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, B 13 Moravské místodržitelství – presidium, sign. 2-9, č. 2820/1895, kr. 878

Starší shrnutí obsahu v překladu do češtiny nacházející se ve skupině nedatovaných přepisů/překladů (jako ostatně všechny k těmto přepisům z originálů dokumentů na těchto stránkách připojované "starší překlady"), shrnutí obsahu do češtiny (původně v tomto textu použité zkratky byly rozepsány):

"Výbor národopisné výstavy označuje za moravské zemské barvy modrou-bílou a červenou a chce takové prapory vyvěsiti. Prosím o sdělení, jaké jsou úřední barvy."

Současně bylo k překladu žádosti z Prahy připojeno shrnutí odpovědi.

"Zemský výbor 18. května 1895 odpovídá, že moravské zemské zastupitelstvo pokládá za úřední barvu zlatou a červenou."