13. dubna 1916, Brno - pokyny ke sledování a postihu případů nošení trikolor v ruských a srbských barvách osobami povolanými ke službě u domobrany

Po výnosech z roku 1915 řešících nošení trikolor v ruských barvách s tomu odpovídajícím pořadím a podobným, byla záležitost řešena i v roce 1916.  Vedle výslovného uvedení pořadí barev trikolor jmenovaných v dokumentu je dále v závorkách kvůli jednoznačnosti, aby bylo jasné, co se myslí, na vysvětlení přidán údaj o tom, kterému státu jsou tyto kombinace přiřazeny. Trikolóry nebyly vykládány (nebo o to nebyl zájem) jako dvě různé varianty téhož - ale něčeho jiného, než jsou barvy Srbska a Ruska.

V tom případě, který se tu v rozporu s tvrzením objevujícím se v dokumentu, když jde o Moravu, nabízí, by šlo o vlastní moravské zemské barvy odvozené podle moravské orlice (bílá a červená barva: stříbrnočervené šachování, modrá barva: modré pole). Sledované barevné kombinace trikolor jsou popsány jako ruské a srbské. V časově předcházejících dokumentech je vidět stíhání "ruské" kombinace barev či podobné. Chápe se, pokud jde o výskyt na Moravě, jejich praktická zaměnitelnost, což se ovšem v dokumentu z 13. dubna 1916 nezmiňuje. Dá se uvažovat o tom, že se tu záměrně i nezáměrně využívá podobnosti s vlajkami v té době vůči Rakousku-Uhersku nepřátelských států k vyloučení trikolóry sestavené z barev moravské orlice, které konkurovaly zlatočerveně šachované orlici, a byly tudíž závadné, jelikož úředně doporučenými/prosazovanými zemskými barvami byly žlutá a červená barva.

Úředník tedy odmítaným trojkombinacím složeným z barev bílá, červená a modrá nějak rozuměl, nebo měl zadání, jak jim rozumět. Současně s myšlenkou na moravské barvy, která je popsána výše, bychom tedy mohli/měli počítat s tím, že by i na tom úředním výkladu bylo něco dobově pravdivého, když bychom si představili, že se takový odvedenec pokusil vyjádřit jen tu jednu nebo hned dvě myšlenky zaráz; i kdyby zrovna takto, jak si myslí úřad, uvažovala jen část z nich. Jestliže by takto uvažovala jen určitá část, tak ten zbytek nosící takové a podobné trikolóry by pochopitelně a jistě vyjadřoval něco jiného - něco, o čem informuje sám výnos: barvy chápané jako národní.

Ale jak těm kombinacím barev vlastně úředník rozumí? Buď je zásadně počítal jinak než shora dolů, totiž zdola nahoru, a nevadilo (mu) to ani ostatním, "však si rozumíme, že", protože ve výsledku mělo jít tak či onak o odstranění těchto barevností objevujících se na používaných symbolech, anebo je dokonce zaměnil. Ruská vlajka je z těchto barev složena, ovšem v pořadí bílá, modrá a červená. Srbská trikolóra je červená, modrá a bílá. V této podobě ji používalo v letech 1830-1882 Srbské knížectví, kdežto Srbské království (1882-1918) v následujícím období používalo vlajku, na niž byl přidán znak.

Zajímavá a důležitá je v tomto jistě odpověď obžalovaných, kteří se neustále ospravedlňovali tím, že trikolóru nosili jako národní barvy, a že toho se týkající nařízení a výnosy obyvatelstvu prý nebyly známy.

K. k. Statthalterei-Präsidium für Mähren.

Z(ahl): 13089/Präs.

Brünn, am 13. April 1916.

Sehr dringend.

Tragen von Abzeichen seitens der zur Musterung erscheinenden Landsturmpflichtigen.

An alle Herren k. k. Bezirkshauptmänner, Hofrat und Polizeidirektor in Brünn, Leiter des Polizeikommissariates in Mähr. Ostrau.

Einer Mitteilung des k. k. Militäranwaltes des k. u. k. Militärkommandanten in Wien, exponiert in Brünn zufolge, wurde den wiederholten h. o. Erlässen betreffend das Tragen von Trauerabzeichnen, rot-blau-weissen (russischen) und weiss-blau-roten (serbischen) Bändern, Kokarden, Blumen und Abzeichen von Landsturmpflichtigen vor und nach der Musterung seitens der Gemeindevorsteher und Gendarmerie, insbesondere auf dem flachen Lande, nicht die notwendige Aufmerksamkeit zugewendet, sodass sich immer wieder wieder Fälle ereigneten, dass Landsturmpflichtige mit Trauerabzeichen oder mit Bändern in den feindlichen Farben bei der Musterung erschienen. Die Verantwortung der Beschuldigten geht stets dahin, dass die Trikolore als nationale Farben getragen wurde und dass die diesbezüglichen Verordnungen und Erlässe der Bevölkerung nicht bekannt seien.

Unter Hinweis auf den h. o. Erlass vom 14. Mai 1915, Z: 28239/präs. werden Euer Hochwohlgeboren mit Rücksicht auf die unmittelbar bevorstehende Musterung der 18 Jährigen aufgefordert, die diesbezüglichen Erlässe der Gendarmerie, sowie den Gemeindevorstehern neuerlich in Erinnerung zu bringen und letztere zu verhalten, die bezüglichen Verbote nicht nur in ortsüblicher Weise der Bevölkerung zur Kenntnis zu bringen, sondern auch den Landsturmpflichtigen bei Ausfolgung des Landsturmlegitimationsblattes einzuschärfen.

Ferner sind die Händler mit derlei Abzeichen etz. neuerlich auf die bestehenden Verbote eindringlichst aufmerksam zu machen.

Gegen Zuwiderhandelnde ist mit rücksichtsloser Strenge vorzugehen. Den Gemeindevorstehern ist ausdrücklich zu eröffnen, dass gegen diejenigen Gemeindevorsteher in deren Gemeinden das Tragen von den erwähnten Trikoloren konstatiert werden wird, wird strengstens vorgangen werden müssen.

Der Statthalter:

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, B 13 Moravské místodržitelství – presidium, litografie, kr.