11. října 1915, Brno - nařízení tiskové policie ve věci vydání nového státního znaku

Nařízení tiskové policie upravující způsob reakce denního tisku na oficiální vyhlášení rakouského, uherského a společného znaku Rakouska-Uherska. Mělo se zamezit veškerým diskuzím, odpovídajícím způsobem upozornit redakce, a pokud možno se vyhnout "bílým skvrnám" (?):

K. k. Statthalterei-Praesidium für Mähren.

Brünn, am 11. Oktober 1915.

Zahl 59321/Praes.

Presspolizeiliche Weisung

An alle Herren k. k. Bezirkshauptmänner, den Herrn k. k. Hofrat und Polizeidirektor in Brünn und den Herrn Leiter des Polizeikommissariates in M. Ostrau.

Heute erscheint die offizielle Verlautbarung betreffend Feststellung eines österreichischen, eines ungarischen und eines gemeinsamen Wappens.

Zufolge Weisung des Kriegsüberwachungsamtes sind allfällige Besprechungen zu verhindern, die Redaktionen entsprechend aufmerksam zu machen und weisse Flecke möglichst zu vermeiden.

Der Statthalter:

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, B 13 Moravské místodržitelství – presidium, litografie, kr.