Jednání úřadů v 60. letech 19. století, pan Weber píše v roce 1862 z Vídně moravskému místodržiteli

Nejprve dopis z Vídně do Brna ve věci moravských zemských barev z roku 1862. Za touto korespondencí následuje koncept/poznámky místodržitelství s výkladem/stanoviskem k věci, že zemskými barvami jsou zlatá (žlutá) a červená, jak se dá ostatně v této době očekávat. Je tu ovšem také přímo napsáno, že při sestavování státního znaku (rakouského císařství) byly jako moravské přijaty barvy červená a bílá, ačkoli podle výkladu místodržitelství se tak stalo nedopatřením.

Tento výklad, že moravskými zemskými barvami jsou bílá a červená, vidíme v článku Norddeutsche allgemeine Zeitung (Ausgabe 392) z 24. 8. 1885 informujícím o setkání Františka Josefa I. a cara Alexandra III. v Kroměříži v srpnu 1885: "das Weißroth, welches die Farben des Kronlandes Mähren sind"; přepis části novinového článku, kde je popisována výzdoba města, zde.

Před a po roce 1836 až do podzimu 1915 tu tedy je stav, kdy moravskými zemskými barvami jsou oficiálně bílá a červená. Po sestavení nového státního znaku v roce 1915 pak od listopadu 1915 do roku 1918, po dobu trvání války platila oficiálně červená a žlutá (právně před přijetím zákona o státních symbolech v roce 1920, i když práce na odstraňování symboliky císařství začaly hned po 28. říjnu 1918).

1)

5046/B. M.

Wien, 8. August 1862.

Hochwohlgeborner Freiherr!

Ich beehre mich Eure Excellenz zu ersuchen, mir mit möglichsten Beschleunigung jene Farben bekannt zu geben, welche in dem der Leitung Euer Excellenz unterstehenden Verwaltungsgebiete, oder nach Umständen in einzelnen Bestandtheilen dieses Gebietes als offizielle Landesfarben anerkan(n)t sind.

Empfangen Eure Excellenz die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Für den Minister:
Weber

An Seine, des Herrns k. k. Statthalters in Mährn Freiherrn von Poche Excellenz

E 10. 8. (1)862
2823/Pr 2-9

2)

Landesfarben: Gold und Roth.

Zu der Sitzung des Landtages von 14. August 1848 Z. 1150 ist bei der Berathung des Verfassungs-Entwurf über das Landes-Wappen u(nd) die Landesfarben beschlossen worden:
Absatz 5 "Das Land Mähren behält sein bisheriges Wappen bei, nämlich: im blauen Felde einen von Gold und rother Farbe geschachteten, nach rechts sehenden, gekrönten Adler. Die Landesfarben sind: Gold und Roth."

Bemerkung. Die Landesfarben Gold und Roth sind von Kaiser Friedrich mit A. H. Diplome von 7. Dezember 1462 den das Land repräsentirenden Ständen verliehen worden, nicht daher den Ständen, als Corporation, sondern der Landschaft, dem Lande selbst. (Orig. Diplom im Archive)

Bei der dritten Lesung dieses Entwurfs und seiner definitiven Annahme (am 15 September 1848) ist ein, den Absatz 2 erläutender § 3 über den Umfang der Selbstgesetzgebung und Selbstverwaltung eingeschoben, u(nd) der früher Absatz 5, nunmehr als Absatz 6 und unverändert nach der obigen Fassung angenommen worden.

Bei der Entwerfung des Staatswappens sind aus Versehen die mährischen Farben als Roth und Weiß angenommen worden. Der Landesausschuß hat hiegegen die geeignete Vorstellung erhoben, und die Zusicherung erhalten, bei einer neuen Herstellung des Staatswappens die wahren Landesfarben Gold und Roth aufzunehmen.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, B 13 Moravské místodržitelství – presidium, sign. 2-9, č. 2820/1895, kr. 878