Dřevořez znaku Moravy z roku 1581

Na internetu je nabízen tisk, dřevořez znaku Moravy z roku 1581: Mähren, bekröntes Wappen von Mähren mit beschachtem Adler, gut erhaltener, seltener Holzschnitt aus dem Jahr 1581, Blattgröße: 14,5 x 9 cm, reine Bildgröße ca. 10 x 6,2 cm. - Morava, korunovaný znak Moravy se šachovanou orlicí, dobře zachovaný, vzácnější dřevořez z roku 1581, velikost listu: 14,5 x 9 cm.


To, co je nabízeno samostatně, ovšem vidíme (v našem případě i jako kolorováno) v erbovníku Martina Schrota z roku 1681 Wappenbuch des Heiligen Roemischen Reichs und allgemainer Christenheit in Europa, s příslušným dobovým popisem: Merhern. Der schildt blau, der Adler roth und weiß. Je tedy možné, že se obrázek dochoval jako samostatná grafika?