Josef Stern (1716–1775) - Velký knihovní sál kroměřížského zámku

Josef Stern (1716–1775) patřil mezi nejvýznamnější a nejproduktivnější malíře 18. století v regionu. Jeho dílo přibližuje výstava v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, kterou společně uspořádali Muzeum umění Olomouc, Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a kroměřížský Národní památkový ústav.

Apoteóza Leopolda Friedricha z Egkhu

Ve velkém knihovním sálu zámku zaujme bíločerveně šachovaná orlice, která je součástí výjevu Apoteóza Karla z Liechtensteinu-Castelcoma a Leopolda Friedricha z Egkhu. Detail: Portrét Leopolda Friedricha z Egkhu, 1759. Reprodukce jsou součástí výpravné barevné publikace věnované Sternovu dílu, katalogu k výstavě v galerii Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Portrét Leopolda Friedricha z Egkhu
a bíločerveně šachovaná orlice

Ukázky byly převzaty z obrazové přílohy práce Michaely Loudové „HORTUS EPISCOPI DEBET ESSE SACRA BIBLIA", Knihovní sály zámku v Kroměříži - příspěvek k ikonografii maleb Josefa Sterna.

Lenní sál: "Okřídlený Chronos doprovázející Moravii se objevuje také na stropě lenního sálu přímo pod portrétním medailonem Leopolda Friedricha z Egkhu jako součást jeho apoteózy.", Michaela Loudová, s. 21.

Velký knihovní sál zámku:
"Na protilehlé straně sálu je v medailonu zobrazen biskup Leopold Friedrich z Egkhu (obr. 2). Nad jeho portrétem vlaje stuha s nápisem "Instauravit", která poukazuje na biskupem dokončenou obnovu zámku po požáru 1752. Portrétní medailon a erb Leopolda z Egkhu umístěný vedle něj svírá v pařátech stříbrno-červeně šachovaná moravská orlice, která současně přidržuje v zobáku stuhu s nápisem. Jeden z trojice puttů nesoucích biskupovu podobiznu a znak třímá biskupskou berlu, doplněnou zlatě vyšívaným pluviálem. Drahocenný oděv vytváří dekorativní i obsahové pozadí celé partie malby, neboť modrá barva jeho podšití je barvou heraldického pole moravského znaku, který nese obraz stříbrno-červeně šachované orlice."
, Michaela Loudová, s. 22.


Poznámka: V souvislosti s Josefem Sternem si lze na stránce Muzea umění Olomouc povšimnout obrázku popsaného "Josef Stern. Alegorie Spravedlnosti (modello k nedochované výzdobě tribunální světnice Zemského domu v Brně), 1771, Soukromý majetek v ČR, dlouhodobě zapůjčeno do Moravské galerie v Brně.", kde si povšimneme, jak můžeme předpokládat, stříbrno-červeně šachované moravská orlice v dolní části výjevu.