Přehled barev, srpen 1885 - setkání Františka Josefa I. a cara Alexandra III. v Kroměříži

Při čtení dobového tisku se lze setkat  s několika barevnými kombinacemi. V některých případech se zdá, že záleží na tom, kdo si co jak vykládá. Dále barevné kombinace nabízené k uvážení (něco mohlo být v srpnu 1885 samozřejmě jinak):

černá-žlutá - rakouské barvy
černá-žlutá-bílá - ruské barvy; je zmiňován i popis červená-oranžová-bílá, kde je v případě pozorovatele vidět podíl vnímání žluté/oranžové barvy na zařazení odstínu prostředního pruhu trikolóry. Tentýž dopisovatel (Národní listy) zmiňuje kombinaci žlutá-červená-modrá, kterou považuje za moravskou zemskou barvu. Jinde se s tímto zatím nesetkáváme.
červená-bílá resp. bílá-červená - a) české barvy, b) moravské barvy, c) dánské barvy (?)
bílá-modrá příp. modrá-bílá - a) bavorské barvy, b) moravské barvy (české, národní)
červená-bílá-modrá - a) slovanské barvy (poznámka: slovanská trikolóra je modrá-bílá-červená; viz panslovanské barvy přijaté na slovanském sjezdu v Praze v roce 1848, b) moravské barvy (pořadí přednosti a), b) může být samozřejmě bráno se stejným výsledkem i naopak)
bílá-modrá-červená - a) od roku 1883 opět vlajka Ruska, ale bez ohledu na pořadí slovanské trikolóry roku 1848 je tu ta skutečnost, že: b) tato trikolora byla také spojována se slovanskými/panslovanskými barvami, c) moravské barvy: možnost brát jako další verzi moravské trikolóry, viz případ červená-bílá-modrá a) slovanské barvy (odvozeno od červenostříbrně šachované orlice v modrém poli). V srpnu 1885 doložen zákaz slovanské trikolory, na kterou zbývá známá kombinace modrá-bílá-červená, jestliže 1) banderisté v průvodu mohli jet s červenobílomodrými prabory a 2) na Beckově obrazu je zachycena bílomodročervená trikolóra (viz noviny, které informují o vlajkách na stožárech před slavobránou: v rakouských a ruských, a českých a moravských barvách)

černá-červená-žlutá - velkoněmecké barvy

černá-bílá-červená - vlajka Velkoněmecké říše nevyvěšena

A některými listy (které od sebe nejspíš opisovaly) jsou zmíněny i barvy belgické. Jednou je to ve skupině dalších vlajek "österreichischer, russischer, belgischer und bayerischer Fahnen" a jednou ve skupině "österreichischen, russischen, mährischen und belgischen Farbe". Můžeme hádat, co za ně dotyční považovali. Alespoň jeden nápad by se našel. Červenobílomodré vlajky dotyčnému sice mohly připomínat vlajku Holandska, a ono by se mohlo myslet na holandské barvy (včetně ruských - trikolóra bílo-modro-červená), a člověka sice někdy může napadnout - Belgie, spíše to však vypadá na to, že se má jednat o bíločerveno/červenobílou bikolóru.

Poznámka 1: V dnešní době by se červenobílomodrá trikolóra při vyvěšování dala i přes použití odlišného tónování barev snadno zaměnit s vlajkou Lucemburska či vlajkou Nizozemí. Bílá, červená a modrá jsou dnes státními barvami České republiky. Od barev jiných států odlišující modrá byla k červené a bílé po vzniku ČSR přidána kvůli tomu, že "československý stát navíc potřeboval barvy, které by reprezentovaly i Slováky ve společném státě.", což už je nějaký ten čas minulostí.

Poznámka 2: Při sledování popisů slavobrány zaujme vedle toho, že soše nahoře se dávají různá jména (významy), to, že se také mírně odlišují kombinace dvojic znaků, které na ní měly být přítomny: 1) rakouský a ruský, 2) český a moravský. Někdy ale byly znaky z těchto dvojic zamíchány; viz použití kombinace znaků moravského a ruského v popisu.

Poznámka 3: K označování barevných kombinací jsou používána slova "český" a "moravský". Dva lidé tím ale zřejmě vždy nemusí myslet to samé.

Poznámka 4: Lze si představit situaci, kdy jeden novinář považuje za ruské barvy trikolóru černo-žluto-bílou (viz Národní listy), jiný pokrokověji bílo-modro-červenou (viz Hamburger Nachrichten?), a další oboje, což ale takto není bez jasného důkazu zřetelné. Tím se následně při předpokladu, co kdo považoval za co tady i jinde při uvažování, otevírají další možnosti. Vždy se můžeme mýlit, a vždy to můžeme uznat. Někdo silný v kombinatorice a v tom, jak procentuálně vyjádřit pravděpodobnost jednotlivých případů této slovní logiky s možností chyby u popisujících účastníků (vedle přejímání informací od jiných osob) by ten úkol mohl zvládnout vědecky. Tady se případně můžeme omezit na kurzívou psaný návrh, jak nám to zrovna připadá, že by to mohlo být. Nebudeme hned řešit pořadí barev, nabídneme možné řešení.

Hlasy z Hané, 27. 8. 1885

Výzdoba města

"Prapory byly nejvíce barev rakouských a ruských, barev zemských a trikolor bylo mezi nimi poskrovnu. Jeden z německých nacionálů, kteří, jak již dokázáno, dělají rádi ostudu všude, vyvěsil trikoloru německou, musil však na rozkaz purkmistrův ihned zas ji svinouti."

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

"znaky rakouské, znaky koruny svatováclavské"

Slavobrána

"slavobrána, na pohled masivní to stavba, korunovaná pozlaceným andělem míru, jenž klade po věnci na hlavy obou pacholat, která stojí po stranách, držíce štíty se znaky moravským a ruským"

Dva obelisky

"českým lvem"
"s orlicí moravskou"

Banderium

"Každá četa měla dle svého kraje malebný stejnokroj a červenobílý nebo slovanský prapor."

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

Hlasy z Hané, 13. 8. 1885

Výzdoba města

"červenobílý prapor český vysoko vlaje ve vzduchu"

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Wiener Salonblatt, 30. 8 1885

"gelben Zettel mit der Aufschrift: "K. k. Hofquartier" und den altmodischen, schwarzgelben Laternen, mit welchen die Privatquartiere gekennzeichnet erschienen, in denen Mitglieder des Hofstaates untergebracht waren"

Na nádvoří zámku

"die Flagge des Herrscherhauses"

Das interessante Blatt, 27. 8. 1885

"auf den Balconen sah man geschmackvolle Gruppirungen österreichischer, russischer, belgischer und bayerischer Fahnen"

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Mährisches Tagblatt, 21. 8. 1885

"Im Festzuge des Banderiums, welches durch weiß-rothe Fahnen nach Ortschaften abgetheilt sein wird"

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Mährisches Tagblatt, 22. 8. 1885

Dva obelisky

"die Bretterwand des Postamentes, wo bekanntlich hannakische Jungfrauen postirt sein werden, ist mit schwarzgelbem Tuch ausgeschlagen"

Slavobrána

"Triumphpforte, die bei dem eisernen Thore errichtet wird, gewährt einen wahrhaft imposanten Anblick; hoch oben wird eine prachtvolle Figur stehen, in deren Händen österreichische und russische Wappen sich besitzen werden"

Mährisches Tagblatt, 24. 8. 1885

Výzdoba města

"flattern Flaggen mit den Farben unseres Kaiserhauses"

Před zámkem

"die Damen in weißen und schwarzen Kleidern, theils blaue, theils gelbe Schärpen tragend"

Poznámka: Je vtipné, že německý list jinde v této situaci doložené české/moravské barvy tak nějak neřeší. Oni pánové totiž zkrášlení města kromě krásné černé a žluté výzdoby (případně bavorské) vůbec neřeší.

(Linzer) Tages-Post, 25. 8. 1885

"Flaggen in österreichischen, russischen, mährischen und belgischen Farben"

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

Dva kanóny

"schwarzen Anstrich"

Prager Tagblatt, 23. 8. 1885, s. 7

"russische Tricolore"

Prager Tagblatt, 25. 8. 1885, s. 6, 7


"vor dem Schloßpark die kaiserliche Flagge"

Norddeutsche allgemeine Zeitung (Ausgabe 392), 24. 8. 1885

"überall trifft es auf lustig sich blähende Fahnen, auf das Schwarzgelb der Habsburger, auf das Blauweiß, welches die Kaiserin an ihre bairische Heimath erinnert, und endlich auf das Weißroth, welches die Farben des Kronlandes Mähren sind."

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Národní listy, 21. 8. 1885

Vrchní pořadatelé

"označeni červenobílými šerpami"

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Výzdoba města

"látkami barev rakouských a moravských"

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá 

"Od soboty vlají z domu purkmistra kroměřížského, barona Bojakovského dva mohutné prapory, černožlutý a červeno-bílý, hlásající obyvatelstvu, že zprávy o schůzi císařů v Kroměříži byly úředně stvrzeny."

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Banderium

"Banderium každého okresu bude míti veliký prapor červeno-bílý"

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Národní listy, 21. 8. 1885 - odpolední vydání

Bezpečnostní důvěrníci

"Dle plakátů obecních úřadů budou službu bezpečnostní obstarávati též důvěrníci městských okresů, kteří budou označeni červeno-žlutými kokardami a červenými šerpami."

Národní listy 24. 8. 1885

Železnice

"Až krátce před Hulínem jeví se první stopy slavnosti. Podél kolejí vztyčeny jsou prapory v ruských, rakouských, moravských a českých barvách."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá 

Výzdoba města

"Rakouské barvy převládají, ruská, červeno-oranžově-bílá je dost hustá, často místo oranžové omylem užito barvy žluté. Moravská zemská barva žluto-červeno-modrá, jakož i obě národní, bílo-modrá a červeno-bílá nejsou tak časté, jak by slušelo Kroměříži"

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

"našel se troufalec, jenž dnes vyvěsil německo-národní prápor"

Znaky

"Mezi vyvěšenými znaky pozoroval jsem s potěšením několikráte českého lva."

Národní listy, 25. 8. 1885

Před zámeckým parkem

"před zámeckým parkem vlál císařský prapor"

Banderium

"Všechny jejich prapory byly červeno-bílé nebo červeno-bílé-modré"

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá 

"Každá četa měla dle svého kraje malebný stejnokroj a červenobílý nebo slovanský prapor."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

Národní listy, 25. 8. 1885 - odpolední vydání

"bengálské ohně v barvách červeno-bílých"

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená 

Večer

Národní listy, 26. 8. 1885

Nádraží v Hulíně

"český prapor mezi rakouským a ruským"
"zelené věnce s červenobílými poli"

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená  

"znaky dědičných zemí rakouských a zemí koruny české"
"ruské prapory"
"První salon vytapetován byl červenobílými látkami"
"Lokomotiva byla tu již ozdobena ruskými prapory"

Moravská orlice, 21. 8. 1885

"důvěrníci městských okresů obstarají službu policie. Označeni jsou červeno-žlutými kokardami a červenými šerpami."

Moravská orlice, 23. 8. 1885

Cesta od nádraží v Kroměříži

"praporce barev rakouských a ruských"

Výzdoba města

"Měšťané na velkém náměstí počínají již krásně dekorovati, ale výhradně jenom barvami rakouskými a ruskými"

Moravská orlice, 25. 8. 1885

Výzdoba města

"Všude kam se okem hodí, plno žebříků na domech a plno lidí na nich, kteří s nemalým chvatem připevňují prapory, přibíjejí pestrobarevné draperie, ponejvíce černo-žluté a bílo-oranžové-černé (ruské to barvy)"

Velkoněmecký prapor

"prapor černo-červeno-žlutý"

"Krásné náměstí kroměřížské skví se teď jak náleží, jen v barvách rakouských, ruských, moravských a českonárodních."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá 

Hulínské nádraží

"Celé vagony přivážejí větší menší praporce černožluté, jež se tu skládají, aby po okolních stanicích a strážních domcích rozděleny byly."

Moravské noviny, 20. 8. 1885

banderium

"Banderium každého okresu bude míti veliký prápor červeno-bílý, banderisté z jednotlivých obcí pojedou pod svými prápory."

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Moravské noviny z  21. srpna 1885

Vrchní pořadatelé

"označeni červenobílými šerpami"

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Výzdoba města

"S okrášlováním města již započato a domy zdobí se poznenáhla lepými látkami barev rakouských a moravských."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá 

Našinec, 19. 8. 1885

Výzdoba města

"Barvy nejjasnějšího domu panovnického, barvy Rakouska, jakož i neméně barvy ruského domu panovnického"

"obydlí starosty města Kroměříže ověšeno jest, aby znatelno bylo, prapory"

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Našinec, 21. 8. 1885

"na náměstí začato dnes skvostně dekorovati barvami rakouskými"

Našinec, 23. 8. 1885

Před zámkem

"u vchodu do zámku něžný špalír malých družiček v bílých šatech s modrými šerpami."

Výzdoba města

"Dekorace domů kapitulních již skončena; hlavně domy okolo zámku důstojně se vyjímají hlavně znaky všech rakouských zemí guirlandami a hojností praporů rakouských, ruských a českých."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

Našinec, 26. 8. 1885

Hulínské nádraží

"prapory v barvách rakouských a ruských"
"námořní vlajky obou států a prapory mnohých zemí a velmocí rakouských"

Kroměřížské nádraží

"prapory střídavě rakouskými a ruskými, českými a moravskými"

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

Slavobrána

"ze čtyr rožních risalitů vlají prapory nad krásnou bronzovou Glorií, u jejichž nohou amorety drží znaky zemské český a moravský"

Dva obelisky

"Na jednom z nich český lev, na druhém moravská orlice."

Výzdoba města

"pěkně vypadají domy dekorované draperiemi červenobílými a modrobílými, nejnádhernější jsou draperie z rudého sametu"

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Neue Freie Presse, 24. 8. 2015

"slavischen und deutschen Nationalfarben verboten"

Důvěrníci

"Eine Cocarde macht diese mit polizeilicher Gewalt ausgestatteten Ordner erkenntlich"

Die Presse, 23. 8. 1885

"In der Ausschmückung der Häuser wird Alles angewendet, was man mit farbigen Stoffen, welche die österreichischen, habsburglothringischen, mährischen und russischen Embleme versinnbildlichen, mit Kränzen, Laubgewinden und Blumen ausführen kann"

Kroměřížské nádraží

"der eine Flügel des Bahnhofes mit österreichischen, der andere mit russischen Farben geschmückt"

Výzdoba města

"Ueberall sieht man Fahnen, zumeist schwarz-gelbe, blau-weiße und weiß-rothe, häufig die russische Tricolore."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

Die Presse, 25. 8. 1885

Kroměřížské nádraží

"Auf dem festlich geschmückten Perron war eine Ehrenhalle gebaut, vor welcher an drei Mastbäumen die österreichischen und mährischen Fahnen aufgezogen waren, während vom Giebel die russische Flagge wehte."

Řešení: moravské zemské barvy: bílá, červená

Dva obelisky

"Embleme der Landwirthschaft und des Ackerbaues zierten die grünen Obelisken, deren Kanten roth-weiß ausgeschlagen waren"

Slavobrána a její okolí

"vor der Triumphforte wehten die Fahnen Oesterreichs, Mährens, Baierns und Rußlands. Auf einer Kuppel steht ein Genius, die Wappen Oesterreichs und Rußlands bekränzend"

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

Před zámkem

"Die deutschen Frauen und Mädchen, welche ebenfalls vor dem Schlosse Aufstellung genommen hatten, trugen theils schwarze Kleider mit gelben Schärpen, theils weiße Kleider mit blauen Schärpen, während die czechischen Damen weiße Kleider mit rothen Schärpen hatten."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená

Hamburger Nachrichten, 24. srpna 1885

Výzdoba města

"Nur ein oberflächlicher Blick über die Decoration der Gebäude belehrt, wie sehr man von tschechischer Seite bestrebt ist, die Kaiserentrevue zu slavischen Zwecken auszunutzen. Die russischen und böhmischen Farben sind in der Mehrheit."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

"Kremsiers Festschmuck ist vollendet. Schwarzgelbe Fahnen sind vorwiegend. Viele russische und böhmische Flaggen sind vorhanden, keine schwarz-weiß-rothe ist entfaltet. Das Wetter ist nicht regnerisch."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

Banderium

"Deutsche Vereine waren nicht erschienen im Festzug, welcher nur böhmische und slavische Tricoloren zeigte."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

Brünner Zeitung, 25. 8. 1885

Před zámkem

"Vor dem Schlosse hatten junge Mädchen Aufstellung genommen, welche theils schwarz mit gelben Schärpen, theils weiß mit blauen und rothen Schärpen gekleidet waren."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená

V nádvoří zámku

"Im Schloßhofe, wo bei der Ankunft Ihrer Majestäten die kaiserliche Flagge gehißt wurde"

Opavský týdenník, 28. 8. 1885

Výzdoba města

"Barvy praporův na předním místě byly Rakouské, Ruské, České, Bavorské a velkoněmecké (černo-červeno-zlaté)."

Řešení: moravské zemské barvy: bikolóra: bílá, červená, trikolóra: bílá, červená, modrá

Znaky

"znak lva"
"Odznaky zemské: Český lev, Moravská i Slezská orlice"