Moravské noviny, konec října 1918, vznik samostatného československého státu

Moravské noviny, 30. 10. 1918

Slavnostní nálada v Brně. Brněnské ulice včera jásaly. Všude na prsou českoslovanské barvy, důstojníci trikolory na čapkách a v čele zástupů. Lid proudil stále ulicemi. Brzy ráno vznikl zástup na Velkém náměstí a obklopil pomník válečný. K davu promluvil posl. Votruba. Vyzval lid k rozchodu. Když prohlásil, že pomník odstraní ten, kdo ho postavil, dav se s jásotem rozešel. K nově shromážděným zástupům mluvil dále posl. Rouček, prof. Engliš, starosta sokolské župy Rastislavovy Havránek. Včera večer pořádala obecní zastupitelstva předměstí, jež jsou bohatě prapory vyzdobena, slavnostní schůze. - Obrovské shromáždění českého lidu před zemským domem v Brně konalo se včera dopoledne po 10. hodině. Jménem národního výboru promluvil k zástupům lidu posl. Rouček a posl. Engliš. Oba řečníci vysvětlili zástupům vážnou dobu, již český národ prožívá, a shromážděné vyzvali k naprostému klidu. Jen pokyny Národního výboru jsou směrodatny české veřejnosti a těchto nutno za každých okolností se vší přísností dbáti. Na to se davy rozešly do ulic brněnských za povznesené nálady. - Velké náměstí, Rudolfova ulice a ulice přilehlé skýtaly včera před polednem pohled, jakého jsme tu nikdy neviděli ani za největších svátků. Byl to trochu snad obraz známý ze sokolského sletu. Ale oč radostnější. Mnohé budovy byly ozdobeny prapory hned ráno. Nad zemským domem vlaje naše stará orlice, jako když zasedal sněm, jí po boku je prapor červenobílý. Co zvlášť dojímalo, byl kordon, který pod velením Sokolstva utvořila studující mládež a vojáci prostředkem náměstí, aby nedošlo k srážkám. Staly se totiž pokusy s druhé strany vyprovokovati pohnuté výjevy. Snaha ta byla marná, neboť každý náš rozvážný člověk je jist, že rozumní lidé s druhé strany odsuzují sami tyto výstřelky a že jim zabrání. Den radosti nic nezkalilo a nezkalí. To odhodlání bylo pozorovati na všech úsměvných tvářích.

Moravské noviny, 31. 10. 1918

Projevy radosti na táboře lidu v Brně.
(...)
V průvodě zpívaly také skupiny italských vojáků a provolávaly Vivat Moravia a Vivat Italia. Důstojníci i vojáci ozdobeni byli trikolorami italskými a slovanskými.
(...)

Radostná nálada v Králově Poli.
Celé město již od rána hýřilo slovanskými barvami na domech i prsou občanstva. Také zajatci ruští i italští nosili slovanské barvy.
(...)
Obrovský tábor lidu v Židenicích.
(...)
Za neutuchajícího souhlasu vzali všici přítomní na vědomí, že i v Brně přechází vláda do rukou lidových zástupců českého národa, bouřlivým jásotem přijata byla také každá zmínka o Masarykovi a Wilsonovi.
(...)
Obec vyzdobena jest bohatě prapory a večer byla osvětlena. Bezpečnostní službu a o pořádek v obci stará se místní stráž se Sokoly.
Oslava v Žabovřeskách.
Žabovřesky oslavily den českého vítězství manifestací všeho občanstva. Nebylo domu, aby na něm nebyl vlál prapor. Hospodyňky za války kolikrát měly pokušení zmocnit se bílé látky praporů, ale vždy odolaly v důvěře, že naše prapory budou míti ještě příležitost vláti s našich domů. Večer byla obec osvětlena a obecenstvo za zpěvu národních a vlasteneckých písní a hudby procházelo ulicemi.