František Pospíšil (1885–1958) - Od Hanáků k indiánům Hopi, 1920 - 1945 Sub umbra aquilae Moraviae

V přerovském zámku proběhla 3. dubna až 8. června 2008 výstava Muzea Komenského v Přerově s názvem „František Pospíšil (1885–1958) - Od Hanáků k indiánům Hopi.“ věnovaná postavě etnografa PhDr. Františka Pospíšila, o níž informoval 2. dubna 2008 v článku Indiáni na zámku Lubor Maloň.

Píše, že František Pospíšil své národopisné bádání začal na Hané a dostal se z ní až do daleké Severní Ameriky, k indiánům tzv. jihozápadu. V textu zaujme obrázek Zdeňka Buriana, na němž je obklopen indiány uprostřed František Pospíšil s manželkou Šári a v levém horním rohu moravská orlice (zdroj: "ze sbírek MZA v Brně, Foto: SOkA Kroměříž").


Text vedle moravské orlice: "1920 - 1945 Sub umbra aquilae Moraviae" - Ve stínu moravské orlice.