Brünner Zeitung, č. 193, 25. 8. 1885 - setkání Františka Josefa I. a cara Alexandra III. v Kroměříži ve dnech 24. 8. - 26. 8. 1885

V Brünner Zeitung z 25. 8. 1885 se píše k rakouským a moravským zemským barvám, do nichž byly oblečeny/jimiž byly zkrášleny mladé dívky při příjezdu císařského páru 24. srpna 1885 následující:

Kaiser-Zusammenkunft in Kremsier.
Kremsier, 24. August.
(...)
Vor dem Schlosse hatten junge Mädchen Aufstellung genommen, welche theils schwarz mit gelben Schärpen, theils weiß mit blauen und rothen Schärpen gekleidet waren. Unmittelbar vor dem Schloßportale befreuten kleine weißgekleidete Mädchen den Weg, welchen das Allerhöchste Kaiserpaar zu nehmen hatte, aus reizenden Blumenkörbchen mit deren duftigem Inhalte. Im Schloßhofe, wo bei der Ankunft Ihrer Majestäten die kaiserliche Flagge gehißt wurde, hatte das Officierscorps der hiesigen Garnison Aufstellung genommen.
(...)

Z toho, co se tu píše, se na první pohled dá soudit, že se jedná o dvě skupiny: část dívek byla oblečena do černých šatů se žlutými šerpami (širokými stuhami) a část do bílých šatů a modrými a červenými šerpami. Vznikly by tak kombinace černožlutá (rakouské barvy) a bílomodročervená nebo bíločervenomodrá. Úvahy nás zavedou k tomu, že je škoda, že autor textu neuvádí, v jakém pořadí barvy na stuze ve druhém případě vyjmenovává, zda začíná odshora dolů nebo zdola nahoru.

Věc ale objasní Die Presse, 25. 8. 1885, kde se nachází popis, který vše vidí jinak, čímž nás zřejmě vyvede z omylu vzniklého na základě četby textu výše (už není třeba spekulovat ani o tom, že by mohlo jít o ruskou trikoloru - taky proč, když jde o přivítání císařského páru). Věc se náramně zjednoduší: Mělo jít o tři skupiny, které soudě dle symboliky barevných kombinací představovaly rakouské, bavorské a moravské (české) barvy.

Když vezmeme za základ, že se tu v symbolice moravských barev, do nichž jsou děvčata oblečena, jasně začíná bílou, tak jako se v případě rakouských barev začíná černou, logicky náváže červená a modrá, čímž vznikne bíločervenomodrá trikolora.

Když se to vezme, jak popisováno: bílá, modrá, červená, je tu pořadí barev, jak je vidět na vlajce poblíž slavobrány, zachycené na Beckově malbě, bráno z hlediska pozorovatele výjevu zprava doleva. Jestli je to ruská vlajka nebo odkaz na slovanství, je otázkou.

V příloze Brünner Zeitung - Brünner Morgenpost, 25. 8. 1885 se dočteme:

Im Innern des Bahnhofes hatten 12 weißgekleidete Mädchen, Töchter hiesiger Honoratioren, Aufstellung genommen.
(...)
Vor dem Schloße waren junge Mädchen postirt, vor dem Schloßportale streuten kleine Mädchen Blumen. Im Schloßhofe, woselbst eine große Kaiserflagge aufgehießt war, wurden Ihre Majestäten vom Officierscorps empfangen

Brünner Morgenpost, 26. 8. 1885 o událostech 24. srpna:

Die Kirchen und öffentlichen Gebäude der Stadt, sowie die Zuskerfabrik waren beflaggt.

Noviny Brünner Zeitung/Morgenpost jsou sice velice podrobné při popisování toho, co se dělo, ale v popisu barev dekorací a vlajek jsou, jak se zdá, značně skoupé; což je ovšem případ i jiných novin včetně vídeňských a zahraničních.