Moravská zemská knihovna v Brně, Schramova sbírka, veduty měst s moravskou orlicí, a Muzeum města Brna

Pohled na město Brno v roce 1768. Veduta s moravskou orlicí. Prospect des, in der königlichen Stadt Brünn situirten Sonnen Aufgang nach seiner Laage anzusehen, Grienen- oder so genak Krauth Marcks, wie solcher von Geometrice aufgenohmen in Anno 1768. [Brno? : Leopold Masur, mezi 1890 a 1910]. Leopold Masur, 1868-1941.

Prospect des, in der königlichen Stadt Brünn
situirten Sonnen Aufgang nach seiner Laage
anzusehen, Grienen- oder so genak Krauth
Marcks, wie solcher von Geometrice
aufgenohmen in Anno 1768

Tento obrázek se shoduje s muzejním předmětem uloženým v Muzeu města Brna, jak říká vodotisk umístěný na obrázku inventárního čísla 2550. Je to předloha, která byla použita pro tisk výše? Může být. K výjevu a autorovi se jinde na internetu dozvíme více: Pohled na západní část Zelného trhu, 1768, autor: Josef Maserle: "V horní části Zelného trhu působí dominantně Dietrichštejnský palác. Na místě pěti měšťanských domů ho v letech 1614–1620 nechal postavit olomoucký kardinál František z Dietrichštejna. Budova byla stavěna podle návrhu G. G. Tencally, přestavěna 1739/40. V č. p. 9. pobývala při návštěvě Brna císařovna Marie Terezie. Zúčastnila se např. procesí Božího Těla r. 1748. Šlechta i preláti, zasedající v Brně na zemském sněmu, vystavěli či přebudovali od konce Třicetileté války množství staveb, čímž se Brno stalo po Vídni a Praze třetím nejvýznamnějším místem palácové kultury v monarchii.". V Muzeu města Brna se nepochybně skrývají mnohé poklady.


Než pokračujme Schramovou sbírkou. Výuční listina Antona Glasera [1820/1823?]. Veduta Brna s moravskou orlicí. Autor rytiny je neznámý. Vydáno v Brně Stephanem Kohlnederem, 1809.

Výuční listina Antona Glasera

Veduta Brna s moravskou orlicí. Autorem rytiny je Josef Jiří Trassler, 1759-1816. Vytištěno u J. G. Traßlera, [mezi 1812 a 1818]. Wir Vorstehen und gesammte Meister der ehrsamen Innung deren bürgerlichen Paiserpirdermeister ind der Radt Er und enthat bescheinigen hiemit, daß gegenwärtiger Gesell, Namens Vincenz Rohenfeld Jahr alt Religion Katholisch gebürtig von Konierstadt Kreis Ollmützer 20. Land Mähren. Statur mittelmässige Gesicht wurd gutgeschärbt Haaren daukel braun Augen brauer Nase gwwöhnliche besondere Kennzeichen 0 dessen eigenhändige Unterschrift bey uns allhier durch - Jahre. Wochen in Arbeit gestanden, und sich während dieser Zeit ehrlich treu und fleißig verhalten habe. Zur Bekräftigung dessen haben wir obbemeldten Gesellen diese Kundschaft ordentlich ausgefertiget. So geschehen Freudenthal den 10te Septembr. 1818. Autorem je Josef Jiří Trassler, 1759-1816.


Pohled na město Olomouc v roce 1590. Veduta s moravskou orlicí. Obrázek byl otištěn na začátku 19. století. Autorem rytiny je Johann Caspar Weinrauch, 1765-1846, Ansicht der k. Hauptstadt Olmütz von der südöstlichen Seite im Jahr 1590, Zu Fischers Geschichte von Olmütz 2. Band. Weinrauch sc., [Olomouc? : s.n., 1808]. Mědirytina pochází z publikace: J. W. Fischer: Geschichte der königlichen Haupt- und Grenzfestung Olmütz, 1808-11. Josef Vladislav Fischer, 1785-1862.

Ansicht der k. Hauptstadt Olmütz
von der südöstlichen Seite
im Jahr 1590

Neznámý autor. Olmutium. Olmütz Marc. Abrah. Rupprecht sc. A.V. I. Christoph Haffner exc. A.V. No. 44 /. Vydání: A.V. : I. Christoph Haffner exc., [1750?]. Johann Christoph Hafner, 1668-1754; Marc Abraham, Rupprecht, ca 1733-1800.