Bíločervená šňůrka a papírová pečeť Zemského výboru, rok 1908

Obrázek představuje doklad, který zahrnuje zároveň bíločervenou šňůrku, jíž byly spojeny listy podání jedné české obce z okolí Brna k zemskému výboru v Brně v roce 1908 a papírovou pečeť Zemského výboru Markrabství moravského/Landesausschuss der Markgrafschaft Mähren v barvách žluté a červené, kterou byl později při vyřizování podání dokument opatřen.

Bíločervená šňůrka použitá obcí
a papírová pečeť Zemského výboru (1908)

V tomto případě se jednalo o stížnost, ale obec použila bíločervenou šňůrku i v dalších případech. Papírová pečeť zemského výboru vypadala v této době takto.

Bíločervená šňůrka použitá obcí (1905)

Dokument z ledna 1905 jiné obce z okolí Brna psaný česky je opatřen bíločervenou šňůrkou. Je to v době, kdy ještě o Moravském paktu, který byl uzavřen na podzim toho roku, nebylo slyšet.

Papírová pečeť Zemského výboru (1903)

Dokument z května 1903 předchozí obce je psán česky a zároveň k němu byla připojena papírová pečeť Zemského výboru. Vidíme, že nahoře nad hlavou orlice je úřad označen německy: Landes-ausschuss der Markgrafschaft Mähren, a česky pod orlicí: Zemský výbor Markrabství moravského, což je výrazný rozdíl oproti papírové pečeti použité v roce 1908. Otázkou tedy je, zda žlutočervená šňůrka, která je dnes vybledlá, byla k dokumentu připojena až u úřadu, aby spojila jednotlivé listy, zvláště pokud nebyl dokument svázán. Představa, že by někdo odhodlaný během zpracování těsně před přilepením papírové pečeti Zemského výboru nahradil žlutočervenou šňůrkou bíločervenou, je trochu divoká. Pokud byl ovšem provázek obyčejný, nebo byl dokument poslíčkem doručen nesvázaný (je to opis zápisu?), kvůli dojmu se mohlo usoudit, že by se v tom mohlo něco udělat; zvlášť jestli byla žlutočerveného provázku mezi kancelářskými potřebami spousta metrů skladem.

Dále se můžeme ve 2. polovině 19. století a na začátku 20. století setkat s černožlutými šňůrkami.