Za Moravu. Historická identita Moravy. Jednota moravská

Snímek níže zachycuje obálku publikace Za Moravu. Historická identita Moravy, vydané Jednotou moravskou v Brně v roce 1991, která z různých úhlů pohledu přináší informace k Moravě. Z hlediska obyvatel Moravy zaujme pochopitelně zde otištěná moravská orlice. Radostný pohled: stříbrnočerveně šachovaná orlice se zlatou korunou a zbrojí v modrém poli štítu. Obálku navrhl Jaroslav Krejzla.

Moravská orlice, rok 1991

Co se týče původu, provedení a užití malby, dá se říct toto: Podívejte se a srovnejte s moravskoslezskou orlicí na volebním plakátu Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko; viz také příspěvky Volební plakáty a plakátky, letáky a letáčky Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko a Volební plakát Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko.

Ve sborníku, který se označuje za Sborník k rehabilitaci Moravy, bylo použito s laskavým souhlasem redakční rady Vlastivědného věstníku moravského článků (VVM) z v něm zveřejněných v ročníku XLII, č. 3, s. 297–402. Uspořádal a k vydání připravil Vladimír Nekuda.

Za Moravu.
Historická identita Moravy.
Jednota moravská

Najdeme tu vedle úvodních slov: Stanislav Bělehrádek, Václav Frolec, Vladimír Nekuda, Jednota moravská: Za duchovní obrodu Moravy, s. 3, 4, a Vladimír Nekuda, Pavel Michna, Výzva k rehabilitaci moravské historie!, s. 5–7, tyto články:

Zdeněk Měřínský, Počátky moravských dějin, s. 9–20
Josef Válka, Středověká politická Morava, s. 21–29
František Matějek, Účinky obnoveného zřízení zemského z roku 1628 na naše země, s. 31–40
Jan Janák, Moravská a slezská správa a samospráva v letech 1740 až 1948, s. 41–60
Václav Frolec, Historické vědomí obyvatel Moravy a Slezska, s. 61–87
Jan Skutil, Literatura na Moravě v 19. století, s. 89–105

Sborník uzavírají Stanovy Jednoty moravské, s. 106–110