Seutterova mapa Moravy, polovina 18. století

Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století.

Seutterova mapa Moravy


Podobně jako byla Müllerova mapa Čech po celé 18. století základem všech mapových děl zobrazujících České království, stala se také mapa Moravy Jana Kryštofa Müllera z roku 1716 pramenem pro kartografická zpracování Moravského markrabství. Již od roku 1730 vydávala norimberská kartografická dílna Jana Baptisty Homanna podle Müllera mapy moravských krajů a zmenšenou celkovou mapu Moravy. Odvozené mapy Moravy vycházely i v dalších nakladatelstvích, v Norimberku u Jana Kryštofa Weigela, ve Vídni u Jana Jakuba Lidla a Františka Jana Josefa Reillyho, v Amsterodamu u Jana Cóvense a Petra Mortiera aj. Müllerovu mapu Moravy znal rovněž augšpurský nakladatel a mědirytec Matyáš Seutter (1678-1756/57). Vlastní kartografickou dílnu založil v Augšpurku roku 1707 - vedle Homannova nakladatelství patřila v 18. století v německých zemích k nejvýznamnějším. Seutterova mapa Moravy v měřítku cca 1 : 513 000 s rozměry 487 x 570 mm zobrazuje zemi rozdělenou do šesti krajů (Brněnský, Hradišťský, Jihlavský, Olomoucký, Přerovský a Znojemský), města, městečka i menší lokality, vodstvo a schematicky zeleň a reliéf. Titul mapy zdobí moravský znak s alegoriemi hojnosti, vedutu Brna se Špilberkem symboly vinařství