Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1685

Helwigova mapa Slezska z roku 1561 byla vydávána v letech 1561 až 1889, je bez názvu; v rámečku-kartuši věnování radě města Vratislavi:

Zu besonderen Ehren Einem Hoch-Ede1-gebornen Gestrengen Rath der Kayser- und Kóniglichen Stadt BreJjlau, Meinen HochgeEhrtesten Herren.

Helwigova mapa Slezska z roku 1561,
vydání z roku 1685

Martin Helwig (1516-1574), pedagog a později rektor školy při sv. Maří-Magdaléně ve Vratislavi, se domníval, že porozumět historii Slezska nelze bez dobré znalosti místopisu. Sám zpracoval a roku 1561 vydal obsahově bohatou a výtvarně hodnotnou mapu, která zobrazuje území Horního a Dolního Slezska a Kladska, tehdy součástí českého státu, i sousední pohraniční oblasti Čech a Moravy.

Mapa v měřítku cca 1 : 550 000 o rozměrech 669 x 816 mm je tištěna z dřevořezu v tiskárně Jana Creutzigera v Nise, je kolorovaná a orientovaná k jihu, aby podle Helwigova vyjádření Horní Slezsko mohlo být zakresleno skutečně v horní části mapového listu. Mapu zdobí 28 znaků slezských knížectví a jejich hlavních měst, znak Českého království a Polska a další dobové motivy.

Na úpatí největší ze zobrazených hor, Sněžky, označené názvem Riesenberg, umístil autor drobný obrázek Krakonoše, pojmenovaného Rubezahl, v podobě gryfa s jeleními parohy, kozlíma nohama, ocasem s chvostem a silnou větví v pazourech. Jde pravděpodobně o nejstarší vypodobnění bájného obyvatele a pána Krkonoš. Helwigova mapa Slezska se dočkala nejméně deseti vydání, která se od sebe liší zněním textu nebo titulu. V kalendáři je publikováno 5. vydání z roku 1685, tištěné Janem Gůntherem Rohrerem a vydané Baumannovými dědici ve Vratislavi.