Moravská orlice v trhovém kvaternu znojemského kraje čís. 3

Trhový kvatern kraje znojemského číslo 3 (Větší statkův kvatern kraje znojemského), do něhož se začalo zapisovat v roce 1689. Uprostřed celostránkové malby je barevně malovaný znak nejvyššího zemského komořího hr. Collalto. Nahoře vidíme moravskou orlici obklopenou dvěma anděly a četnými květinami. Rozpoznáváme růže, tulipány a? Nad moravskou orlicí je stuha s nápisem MORAVIA.

Trhový kvatern kraje znojemského číslo 3,
detail s moravskou orlicí, Moravia
Trhový kvatern kraje znojemského číslo 3

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 3 Stavovské rukopisy, inv. č. 362