Erbovník Anthoina Clémeryho, 1550

Clémeryho erbovník malovaný na papíru je téměř stejnou kopií erbovníku Nicolase de Lutzelbourga, který byl namalován na pergamenu. Ačkoli obsah erbovníku Nicolase de Lutzelbourga (de Fléville, 1485?-1547) je většinou pozdně středověký, sbírka a výtvarná stránka náleží pozdějšímu období, do raného novověku nebo renesance.

Podobně jako v práci Noëla Le Boucqa, de Valenciennes, v erbovníku Anthoina Clémeryho na foliu 191v nalézáme, tentokrát neoznačenou, stříbrnočerveně šachovanou moravskou orlici, která je nekorunovaná, bez zlaté zbroje; ta však v erbovníku Nicolase de Lutzelbourga, který má menší rozsah folií, není.Český lev je na foliu 188r


Případně vidíme českého lva společně se znakem Habsburgů (babenberským břevnem) ve složeném znaku na foliu 5v.


Erbovník Nicolase de Lutzelbourga, český lev