Městský dům v Olomouci, č.p. 405, rok 1847

Na začátku Riegrovy ulice je zajímavě provedena plastika moravské orlice. Její barevné provedení je šachovnicově červeno-bílé. V kameni pod moravskou orlicí s bílými a červenými kostkami, který vidíme na domě v Olomouci, č.p. 405, je vytesán rok 1847.

Klasicistní portál s moravskou orlicí

Dům na Riegrově ulici č. 3 je kulturní památkou. Jde o významný objekt s gotickým jádrem a renesanční přestavbou.

Plastika moravské orlice

Oprava domu č. 3 byla provedená v roce 2008. Obrázek níže zachycuje stav omítky a plastiky orlice před rekonstrukcí. Majitel domu sundal tvrdou cementovou omítku a nahradil ji vhodnější fasádou. Portál s moravskou orlicí byl zrestaurován.

Stav moravské orlice před restaurací v roce 2008