Moravská stavovská uniforma

Podle dekretu z 23. prosince 1807 měla moravská stavovská uniforma vypadat takto:

1)

"Diese Uniform soll, wie es die mitfolgende Abbildung zeiget, roth der Kragen und Aufschläge Kornblau, die Weste und Beinkleider aber weiβ, und nicht nur der Kragen und die Aufschläge, sondern auch die Uniform selbst mit einer einfachen Goldstikerey, dann mit goldenen Epaulets versehen, auf den Epaulets der mährische Adler nach seinen Farben das ist roth und weiβ erhaben gestickt, ferner der Hut mit keinen Quasten, sondern nur mit Federn, und einer einfachen goldenen Schlinge gezieret, endlich der Griff des Degens von Silber, und das Port d´Epee Silber und roth seyn."

Překlad:

"Tato uniforma (má vypadat), jak to ukazuje následující zachycení (její podoby). Límec má být červený a manžety tmavě modré, ale vesta  a kalhoty mají být bílé. A nejen límec a manžety, nýbrž i sama uniforma (má být opatřena) jednoduchou zlatou výšivkou, a zlatými nárameníky. Na náramenících má být vypoukle vyšita moravská orlice podle svých barev, což jsou červená a bílá. Dále klobouk (nemá mít) žádné střapce, ale jen pera, a zdobený (má být) jednoduchou zlatou kličkou. Konečně rukojeť kordu má být ze stříbra, a nošení meče stříbrné a červené."

uniforma = stejnokroj
nošení meče - zavěšení meče

Tento předpis byl do Knihy normálií zapsán takto; za roth, und weiβ přidáno slovo gold:

2)

"Art der Uniformirung.


Diese Uniform soll, wie es die mitfolgende Abbildung zeiget, roth, der Kragen und Aufschläge kornblau, die Weste und Beinkleider aber weiβ, und nicht nur der Kragen und die Aufschläge, sondern auch die Uniform selbst mit einer einfachen Goldstickerei dann mit goldenen Epaulets versehen, auf den Epaulets der mähr(ische) Adler nach seinen Farben, das ist roth, und weiβ gold erhaben gestikt, ferner der Hut mit keinen Quasten, sondern nur mit Federn, und einer einfachen goldenen Schlinge geziert, endlich der Griff des Degens von Silber, und das Port d´Epée Silber und roth seyn."

3)

Na internetu jsou běžně dostupné tyto obrázky dochované moravské stavovské uniformy:

Uniforma tedy obsahuje všechny barvy, které vidíme na znaku s moravskou orlicí: červenou, stříbrnou (bílá), modrou a zlatou (žlutá); červená, stříbrná (bílá) = šachování, modrá = barva štítu, zlatá (žlutá) = koruna, zbroj.

V případě části popisu vztahujícího se k moravské orlici, jak je uveden v úřední knize, Knize normálií: "auf den Epaulets der mähr(ische) Adler nach seinen Farben, das ist roth, und weiβ gold erhaben gestikt", kde bylo přidáno slovo gold, které nově stojí vedle slova weiβ - "na náramenících (má být) vypoukle vyšita moravská orlice podle svých barev, což jsou červená, a bílá zlatá", vidíme zpřesnění popisu moravské orlice oproti dekretu z 23. prosince 1807. Zlatá je koruna, zbroj.

Vystavený (dochovaný) exemplář (viz foto) je v určitých detailech (doplňcích - jako límec, závěs kordu atd.) odlišný od popisu jednotlivých částí v císařském dekretu (viz výše).
Dle celkového módního střihu (a zvláště pak dlouhých kalhot, tvaru jílce kordu) je evidentní, že uniforma nemůže být z počátku 19. stol. (empíru), ale hlouběji z 19. stol. Ostatně až do konce monarchie se (konzervativní) střih dvorního oděvu, včetně pokrývky hlavy (během celé druhé pol. 19. i počátku 20. stol.) již příliš neměnil (ostatně i to je podstata tradice).

Názor odborníka je ten, že problém výložek není "zásadní", protože zde neplnil heraldickou funkci, ale motiv "odznaku", čili šlo hlavně o figuru šachované orlice, bez ohledu na tinktury, viz zlatý podklad atd. V daném případě by u takové výšivky předpokládal i užití zlaté i stříbrné nitě, jak je běžné u jiných dekorací (střapců, lemovek atd., ať u šavlí, oděvů či praporů). Zásadní je jen skutečné stáří dačické uniformy, ovšem i tak je pro skupinu zastánců zlaté barvy v šachování orlice, tzv. "žlutých", zásadní faktor, že zde červená (látka) a zlatá (ozdoby) dominuje a u české uniformy je to naopak stříbrná výšivka na červené.