Změna v šachování moravské orlice na tiscích sněmovních závěrek ve 30. letech 19. století

V souvislosti s jednáním s Vídní vedeným ve 30. letech 19. století ve věci změny šachování moravské orlice ve státním znaku Rakouského císařství (naposledy obnoveného v roce 1836), k čemuž se však až do roku 1915 nepřikročilo, došlo v letech 1837/1838 ke změně v šachování moravské orlice na tiscích sněmovních závěrek, přičemž tisk 1836/1837 je bez této tradiční obrazové složky.

Sněmovní závěrka 1835-1836, německá verze

Schluβ des von den löblichen vier Herren Ständen des Markgrafthums Mähren den 15. Oktober 1835 angefangenen, und den 28. September 1836 geendeten Landtags.

Sněmovní závěrka 1835-1836, recto
Sněmovní závěrka 1835-1836, verso

Sněmovní závěrka 1836-1837
Závěrka sněmu, který od slavných čtyř pánů stavů Markrabství moravského dne 29. září 1836 se začal a dne 16. září 1837 skončen byl

Sněmovní závěrka 1836-183, recto
Sněmovní závěrka 1836-183, verso

Sněmovní závěrka 1837-1838
Závěrka sněmu, který od slavných čtyř pánů stavů Markrabství moravského dne 18. září 1837 se začal a dne 7. září 1838 skončen byl


Sněmovní závěrka 1837-1838, recto
Sněmovní závěrka 1837-1838, verso
 
Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 6 Sněmovní tisky, kr. 23, 1835-1836; A 6 Sněmovní tisky, kr. 10, 1836-1837; A 6 Sněmovní tisky, kr. 10, 1837-1838