Vyobrazení v Jihlavské právní knize, Kodexu Gelnhausen pocházejícího z poslední třetiny 14. až první třetiny 15. století

Obrázky jsou převzaty včetně službou vloženého vodoznaku (MMSB) ze stránek manuscriptorium.com. Vyobrazení celých stran v Jihlavské právní knize, Gelnhausenově kodexu (kodex není na rok přesně datován, doba vzniku je vymezena poslední třetinou 14. až první třetinou 15. století) jsou doprovázena přiblíženými pohledy na české krále a moravská markrabí. U markraběte Karla I. je přidán snímek postavy, která se dnes jinak skrývá ve hřbetu knihy; jak byl v minulosti pořízen, je ve hvězdách. Dále jsou přiblíženy i další zajímavé části heraldické výzdoby, na nichž vidíme českého lva a moravskou orlici. Digitální kopie: Gelnhausenův kodex (kodex A) - právní kniha. Originál se nachází v: Městská správa Jihlava do r. l848, odd. Úřední knihy a rukopisy, inv. č. 17; Státní okresní archiv v Jihlavě, Fritzova 19, 586 01 Jihlava; Jihlava; Česká republika.

Přemysl, moravský markrabě, Kodex Gelnhausen, 8v


Václav I., český král, Kodex Gelnhausen, 9r


Václav I., český král a moravský markrabě, Kodex Gelnhausen, 22r


Přemysl, moravský markrabě, Kodex Gelnhausen, 22vPřemysl Otakar II., český král a moravský markrabě, Kodex Gelnhausen, 47v


Přemysl Otakar II., český král a moravský markrabě, Kodex Gelnhausen, 49r


Karel I., moravský markrabě, pozdější Karel IV., král český a císař římský, Kodex Gelnhausen, 53rJan Jindřich, moravský markrabě, Kodex Gelnhausen, 60r


Jošt Lucemburský, zvaný též Moravský, markrabě moravský a římský král, Kodex Gelnhausen, 63r