Kniha stavu panského, 1670

V knize stavu panského se nachází nádherná vyobrazení moravské orlice. Na obrázku níže vidíme znak země Moravy, v pozadí s vedutou města Brna. Kartuše je držena dvěma alegorickými štítonoškami stojícími na bíločervené šachovnici. Detail: z pohledu heraldické terminologie se zobrazená orlice od popisu moravské orlice odlišuje červeným jazykem, což je věc, se kterou se dá setkat poměrně často.


Šachovnicový vzor dláždění v podobě červených a bílých kostek stejně jako v případě trhového kvaternu kraje olomoucko-přerovského čís. 2 jistě není provedený shodou okolností, ale záměrně v tinkturách stříbrno-červeně šachované moravské orlice.

Moravská orlice v úloze strážkyně žerotínského erbu.Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 3 Stavovské rukopisy, inv. č. 45, Kniha stavu panského, 1670