Kniha stavu panského, 1670

V knize stavu panského se nachází nádherná vyobrazení moravské orlice. Na obrázku níže vidíme znak země Moravy, v pozadí s vedutou města Brna. Kartuše je držena dvěma alegorickými štítonoškami stojícími na bíločervené šachovnici. Detail: z pohledu heraldické terminologie se zobrazená orlice od popisu moravské orlice odlišuje červeným jazykem, což je věc, se kterou se dá setkat poměrně často.


Šachovnicový vzor dláždění v podobě červených a bílých kostek stejně jako v případě trhového kvaternu kraje olomoucko-přerovského čís. 2 jistě není provedený shodou okolností, ale záměrně v tinkturách stříbrno-červeně šachované moravské orlice.

Záhadou je jen, kdo jsou ty alegorické postavy - se psem a hvězdou, (držící znak)? To budou konkrétní ctnosti či planety, antické bohyně apod.

Emblémem/odznakem lze nazývat jen samotnou orlici (bez štítu), nebo alegorickou.

Záhadou je také ta žena vedle anděla u žerotínského erbu. Anděl je plus minus jasný, ale vedle asi není druhý anděl (nemá křídla, má dlouhý šat, ale žádný atribut).

Moravská orlice v úloze strážkyně žerotínského erbu.

Na malbě je erb Žerotínů s alegorickou figurou letící moravské orlice - střážkyní štítu, tak jako zde jsou strážci štítu anděl a žena dole s kopími. Rozhodně se nejedná o emblém/odznak Moravy. To by musela být (rozkřídlená) šachovaná orlice samotná - v klasické heraldické pozici, ale bez štítu.

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 3 Stavovské rukopisy, inv. č. 45, Kniha stavu panského, 1670