Protokol o řádném sněmovním zasedání dne 7. října 1807 za předsednictví zemského hejtmana a sněmovního direktora Prokopa hraběte Lažanského

Překlad bodu č. 32 protokolu zveřejnil Rudolf Dvořák v knize Jednání sněmů moravských v letech 1792-1835, Z protokolův a jiných akt sněmovních sest. Rudolf Dvořák, Brno Matice Moravská, 1904, s. 47:

"32. Vysoké presidiální oznámení, že J. V. stavům projevuje nejmilostivější spokojenost za jejich věrnost a pevnou příchylnost, opětně osvědčenou za poslední nepřátelské invase, a jako zvláštní důkaz nejvyšší milosti dovolil, aby členové náležející k stavovskému shromáždění směli nositi vlastní uniformu, zřízenou dle barev zemského znaku."

Znění textu originálu zápisu je toto:

"32.
Die hohe Präsidial-Erinnerung, vermög welcher S(ein)e Mayestät den Herren Ständen, über ihre bei Gelegenheit der lezten feindlichen Invasion abermal bewiesene Treue und feste Anhänglichkeit an Fürsten und Vaterland das gnädigste Wohlgefallen zu erkennen, und zum besonderen Beweise der allerhöchsten Gnade zu bewilligen geruhet haben, daβ die zur ständischen Versam(m)lung geeigneten Mitglieder eine eigene, nach den Farben des Landeswappens eingerichtete Uniform tragen dürfen."

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 4 Sněmovní akta 

Tento bod protokolu řádného sněmovního zasedání ze dne 7. října 1807 za předsednictví zemského hejtmana a sněmovního direktora Prokopa hraběte Lažanského opakuje slova použitá v dokumentu z 31. července 1807 poslaného z Vídně hrabětem Aloisem Ugartem do Brna hraběti Lažanskému, jímž bylo jako důkaz zvláštní nejvyšší milosti členům stavovského shromáždění povoleno nošení uniformy zřízené podle barev zemského znaku.